Ο ήχος ως μέσο έκφρασης στην τέχνη του εικοστού αιώνα: βιομουσική και νέα μέσα

Περίληψη

Τα τρία μέρη της παρούσας διδακτορικής διατριβής διερευνoύν από διαφορετικές οπτικές γωνίες τον ήχο σε σχέση με τα νέα μέσα και τις επιστήμες και σε τελική ανάλυση με το νεοσύστατο καλλιτεχνικό κίνημα της βιοτέχνης. Στο πρώτο μέρος πραγματοποιείται μία ιστορική προσέγγιση και περιγραφή του ταιριάσματος των επιστημών και της τέχνης. Από τον Paul Klee ο οποίος αποδίδει μουσικά στοιχεία στα έργα του, τους πειραματισμούς των Goethe – Runge και Ιtten για τη δημιουργία ενός χρωματικού-μουσικού κώδικα ως τις προσπάθειες του Rimington για μία οπτικο-ακουστική έκφραση με τα πληκτροφόρα «color organs», παρατηρείται η τάση για το συνδυασμό μουσικών/ηχητικών στοιχείων σε σχέση με τον εικαστικό κόσμο. Αυτή η έκφραση κορυφώνεται καθώς διανύουμε το δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα μέχρι τις μέρες μας. Οι πρώιμοι ηλεκτρονικοί ηχητικοί πειραματισμοί των Piere Schaeffer και Edgar Varese, οι συνθέσεις σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους του Stockhausen, τα πολύτοπα του Ξενάκη μαρτυρούν μία συνεχόμενη αναζή ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present three - part doctoral thesis investigates the concept of sound, in relation to the new means and sciences under different perspectives, ultimately providing an analysis of the newborn artistic movement of Bioart In the first part, we draw a historical reference and provide a description of the interconnection between art and science. From Paul Klee, who reflects musical elements in his works, to the experimentations of Goethe – Runge and Ιtten who tried to create a chromatic musical code as well as Rimington’s attempts to present an audio visual expression using keyboards - “colour organs”, we can identify the need for a combination between the musical/sound elements and the world of art. This expression reaches its culmination as we cover the second half of the 20th century until the present time.The early electronic sound experimentations of Piere Schaefferκ and Edgar Varese, Stockhausens compositions in specially designed spaces, Xenakises “Polutropa” and sound experimen ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27351
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27351
ND
27351
Εναλλακτικός τίτλος
Investigation on sound as a new way of expression in contemporary art: biomusic
Συγγραφέας
Μπατσής, Δημήτριος (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης
Εξεταστική επιτροπή
Μπήτσικας Ξενοφών
Ευαγγέλου Άγγελος
Γεωργάκη Αναστασία
Δέδος Ζήκος
Χρήστου Αθανάσιος
Καψάλης Γεώργιος
Μικρόπουλος Αναστάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Φυσική
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Τέχνες (Τέχνες, Ιστορία της Τέχνης, Ερμηνευτικές Τέχνες, Μουσική)
Λέξεις-κλειδιά
Βιομουσική; Βιοτέχνη; Σύγχρονη τέχνη; Ηχοποίηση; Μετατροπή βιολογικών λειτουργιών; Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ); Νέα μέσα; Τεχνολογία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)