Εναλλακτικοί τρόποι σύνθεσης-κρουστά-συνέργεια τεχνών: ανανέωση της καλλιτεχνικής και μουσικο-εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω της συνέργειας των τεχνών, με βασικό εργαλείο την διευρυμένη χρήση των κρουστών οργάνων

Περίληψη

Στόχος: Τα κύρια χαρακτηριστικά του 21ου αιώνα (κανένα νόημα δεν έχει οριστικοποιηθεί ή κι αν κάποτε είχε δεν παρέμεινε οριστικοποιημένο) μαζί με τον ορισμό της τέχνης από τον R, Irwin (μια ακατάπαυστη εξέταση της αντιληπτικής μας εγρήγορσης και μια συνεχή διεύρυνση της συνείδησής μας σχετικά με τον κόσμο που μας περιβάλλει) ξεκαθάρισαν τον στόχο της διατριβής. Ανανέωση της καλλιτεχνικής και μουσικοεκπαιδευτικής διαδικασίας σε μια βάση συνεχούς επικαιροποίησης. Έτσι η πρακτική που ακολουθήθηκε είχε στόχο την επέκταση των ορίων της αντίληψης, διεύρυνση δηλαδή της βάσης των αισθητηριακών δεδομένων. Αυτό είναι δυνατό με την συνεργασία των αισθήσεων, την ουσία της συνέργειας των τεχνών. Πίσω από όλα αυτά βρίσκεται το φαινόμενο της συναισθησίας. Εγκεφαλική δραστηριότητα κατά την οποία προκύπτουν διάφοροι συσχετισμοί αισθητηριακών δεδομένων, παράξενη ανάμειξη της αντίληψης των αισθήσεων, μυρίζω σχήματα, ακούω χρώματα, βλέπω ήχους. Η ιδιότητά της είναι προσθετική, εντείνεται δηλαδή η αντίληψ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The Aim: The main characteristics of the 21st century (no meaning has been definitised or even if it once had been so, it did not stay definitised) together with R. Irwin’s definition of Art (a non-stop examination of our perceptual vigilance and a constant expansion of our consciousness in relation to our surrounding world) clarified the aim of this research a renewal of the artistic and the music-educational procedure on a basis of continuous Updating. Consequently, the process followed aimed to the expansion of the boundaries of perception to the widening that is, of the basis of the sensory data. This is possible with the co-operation of the senses, the essence of the co-operation of arts. Behind all these lies the phenomenon of synaesthesia, a cerebral activity during which several correlations of sensory data result a strange mix of the perception of the senses - I smell colours, I hear colours, I see sounds. Synaesthesia’s function is additive meaning that the perception of a st ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27274
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27274
ND
27274
Εναλλακτικός τίτλος
Alternative composition methods-percusion instruments-co-operation of the arts: a renewal of the artistic and music-educational procedure through the co-operation of the arts, with the expanded use of percussion instruments as a basic tool
Συγγραφέας
Βασιλειάδης, Αναστάσιος του Αντώνιος
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Εξεταστική επιτροπή
Μαραγκόπουλος Δημήτριος
Ξανθουδάκης Χαράλαμπος
Λογιάδης Μίλτος
Παπαδάτος Ιωσήφ
Ετμεκτζόγλου Ελένη
Ζέρβας Αθανάσιος
Σαμαράς Χρήστος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Τέχνες (Τέχνες, Ιστορία της Τέχνης, Ερμηνευτικές Τέχνες, Μουσική)
Λέξεις-κλειδιά
Συναισθησία; Συνέργεια τεχνών; Διεύρυνση της ανθρώπινης αντίληψης; Πολυθέαμα; Πολυθέαμα δωματίου; Αυτοσχεδιασμός ως ευκαιρία ενδοσκόπησης; Συνδυαστική ενοποιημένη παράσταση; Τέχνη σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
318 σ., εικ., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)