Παρασκευή και εφαρμογές σύνθετων μεμβρανών για τον διαχωρισμό αερίων σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις

Περίληψη

Στην παρούσα διατριβή εξετάστηκε σε εργαστηριακή κλίμακα, η δυνατότητα χρησιμοποίησης επίπεδων σύνθετων μεμβρανών πολυιμιδίου με τρεις διαφορετικούς ζεόλιθους NaX, NaA και NaZSM-5 σε συγκεντρώσεις 0 έως 30% κατά βάρος για τον διαχωρισμό του διοξειδίου του άνθρακα και του υδρογόνου από τα απαέρια διεργασιών καύσης και εξαερίωσης άνθρακα. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μία βέλτιστη τιμή συγκέντρωσης των ζεόλιθων στην σύνθετη μεμβράνη, η οποία είναι 20% κατά βάρος για τους ζεόλιθους NaX και NaA και 10% κατά βάρος για τον ζεόλιθο NaZSM-5, όπου συμβαίνει ταυτόχρονη αύξηση της διαπερατότητας και της εκλεκτικότητας διαφόρων ζευγών αερίων. Αυτό οφείλεται στις ιδιότητες μοριακής κοσκίνισης των ζεόλιθων, οι οποίοι συμμετέχουν στον διαχωρισμό των αερίων ακόμη και με την παρουσία των διεπιφανειακών κενών. Η διαπερατότητα των υπό εξέταση αερίων δε μεταβάλλεται σημαντικά με αύξηση της πίεσης και για σταθερή θερμοκρασία, ενώ για σταθερή πίεση αυξάνει με την αύξηση της θερμοκρασίας. Το σύνολο των πειραματικ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The potential use of flat mixed matrix membrane (MMM) of polyimide, Matrimid® 5218, with three different zeolites, NaX, NaZSM-5 and NaA, at loadings 0-30% by weight, has been investigated in the present phD thesis for the separation of carbon dioxide and hydrogen from flue gas and effluent streams of coal gasification. It was found that there is an optimum value of zeolite loading, which is 20% by weight for zeolites NaX and NaA, and 10% by weight for zeolite NaZSM-5, whereby simultaneously increase of permeability and permselectivity of various gas pairs is observed. This can be explained by using the molecular sieving effect of zeolites in the gas separation performance of MMMs, even with the presence of free voids. The permeability of tested gases increases with increase of temperature at constant pressure. The experimental values of permeability of MMMs PI-NaX, PI-NaA and PI-NaZSM-5 were compared with the predicted values from the Maxwell model and the modified Maxwell model. It wa ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27203
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27203
ND
27203
Εναλλακτικός τίτλος
Preparation and application of mixed matrix membranes for gas separation in industrial installations
Συγγραφέας
Χάϊδου, Κωνσταντίνη (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Χημικών Μηχανικών. Τομέας Τεχνολογιών
Εξεταστική επιτροπή
Σακελλαρόπουλος Γεώργιος
Βασάλος Ιάκωβος
Μαρκόπουλος Ιωάννης
Ζασπάλης Βασίλειος
Πομώνης Φίλιππος
Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος
Κικκινίδης Ευστάθιος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Χημικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Σύνθετες μεμβράνες; Διαχωριστική απόδοση αερίων; Πολυιμίδιο Matrimid® 5218; Ζεόλιθοι; Καταλύτες νικελίου; Νανοσωματίδια τιτάνιας; Καταλύτες χρυσού; Τροποποιημένο μοντέλο Maxwell
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxxi, 316 σ., εικ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)