Μελέτη μεμβρανών επαφής αέριων-υγρών για την απομάκρυνση αέριων ρυπαντών σε ενεργειακές μονάδες

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή έχει ως στόχο τη μελέτη της απορρόφησης αέριων ρυπαντών σε μεμβράνες. Η μελέτη συνίσταται στην πειραματική διερεύνηση των μεμβρανών επαφής αερίου-υγρού, στην προσομοίωση της διεργασίας και στον καθορισμό της χρονικής μεταβολής της αντίστασης στη μεταφορά μάζας με σκοπό τη μελέτη της σταθερότητας του συστήματος και συνεπώς, της λειτουργικότητας της διεργασίας. Η πειραματική μελέτη εστιάστηκε στην απορρόφηση CO₂ από καθαρό αέριο ή μίγμα 15% CO₂–85% Ν2, τυπική σύσταση απαερίων ενεργειακών μονάδων καύσης άνθρακα, σε νερό, υδατικά διαλύματα καυστικού καλίου ή διαιθανολαμίνης. Για τη διεκπεραίωση των πειραμάτων επιλέχθηκε το εμπορικό στοιχείο Liqui-Cel® Extra-Flow, ημι-εργαστηριακής κλίμακας, με πορώδεις κοίλες ίνες πολυπροπυλενίου, όπου το αέριο έρεε εντός των ινών και το υγρό σε εγκάρσια ροή στο κέλυφος. Η επίδραση διαφόρων παραμέτρων λειτουργίας, όπως παροχή της αέριας και της υγρής φάσης, συγκέντρωση του CO₂ στην αέρια τροφοδοσία, τύπος και συγκέντρωση διαλύτη, πίεση, ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present dissertation focused on the study of gas pollutants membrane-based absorption. The study consists in the experimental evaluation of the membrane gas-liquid contacting performance, the process simulation and the determination of the mass transfer resistance variation with time in order to study the system stability and consequently, the process viability. The experimental study focused on the CO₂ absorption from pure gas or a gas mixture containing 15% CO₂–85% Ν2, typical composition of flue gases from a coal combustion power plant, in water, aqueous solutions of KOH or DEA. The commercial polypropylene hollow fiber membrane Liqui-Cel® Extra-Flow was used with gas flow through the lumen side and liquid cross-flow on the shell side. The effect of operational parameters, such as gas and liquid flow rate, CO₂ feed concentration, type and concentration of absorbent, pressure and temperature, in the membrane performance was thoroughly examined. Significant CO₂ removal (up to 75%) ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27202
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27202
ND
27202
Εναλλακτικός τίτλος
Study of gas-liquid membrane contactors for gas pollutants removal in power plants
Συγγραφέας
Μαυρουδή, Μαρία (Πατρώνυμο: Άγγελος)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Χημικών Μηχανικών. Τομέας Τεχνολογιών
Εξεταστική επιτροπή
Σακελλαρόπουλος Γεώργιος
Νυχάς Σταύρος
Παναγιώτου Κωνσταντίνος
Ζασπάλης Βασίλειος
Σταυρόπουλος Γεώργιος
Κακαράς Εμμανουήλ
Κικκινίδης Ευστάθιος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Χημικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Μεμβράνη επαφής ρευστών; Απορρόφηση; Διοξείδιο άνθρακα; Προσομοιώσεις; Διαβροχή; Ύφεση μαζικής ροής; Αντίσταση στη μεταφορά μάζας; Μεμβράνη κοίλων ινών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxi, 243 σ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)