Μελέτη της δομής, του επαγόμενου μαγνητικού πεδίου και του ηλεκτρονιακού απεντοπισμού Β- και Ν- ετεροκυκλικών οργανικών και οργανομεταλλικών ενώσεων

Περίληψη

Στο πρώτο μέρος της διατριβής μελετήθηκε θεωρητικά η συνεισφορά των μοριακών τροχιακών του μορίου στο επαγόμενο μαγνητικό πεδίο, ώστε να διερευνηθεί η έννοια της π-αρωματικότητας. Ξεκινώντας από τα πρότυπα συστήματα του αρωματικού βενζολίου, του αντιαρωματικού κυκλοβουταδιενίου και της μη αρωματικής βοραζίνης, αναπτύχθηκαν οι τεχνικές του θεωρητικού υπολογισμού του τανυστή χημικής προστασίας, , με τη μέθοδο NICS. Αρχικά πραγματοποιήθηκε η ανάλυση CMO-NICS κάθε μοριακού τροχιακού τόσο για την κάθετη στο επίπεδο του δακτυλίου συνιστώσα του NICS (NICSzz), όσο και για την ισοτροπική τιμή του (NICSiso). Προέκυψε ότι το πλήρως απεντοπισμένο μοριακό τροχιακό εμφανίζει αρνητικές τιμές NICS(0)zz και στις τρεις ενώσεις. Στο αρωματικό βενζόλιο το μετωπικό τροχιακό ΗΟΜΟ εμφανίζει μεγάλη αρνητική τιμή NICS(0)zz, στο αντιαρωματικό κυκλοβουταδιένιο εμφανίζει μεγάλες θετικές τιμές και στην μη αρωματική βοραζίνη οι τιμές NICS(0)zz είναι σχεδόν μηδενικές. Τα σ μοριακά τροχιακά και για τις τρεις ενώσεις ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The first part of this work consists of the theoretical study of the molecular orbitals contribution to the induced magnetic field, in order to investigate the π-aromaticity concept. The theoretical techniques for the calculation of the shielding tensor, , have been developed starting with the standard compounds of the aromatic benzene, antiaromatic cyclobutadiene and non aromatic borazine. The CMO-NICS analysis of the individual molecular orbitals, which has been done not only for the vertical NICS component (NICSzz), but for the isotropic NICS value (NICSiso) as well, showed that in all molecules the fully delocalized molecular orbital has negative NICS(0)zz values. The differentiation among the three molecules is depicted in the NICS(0)zz values of the HOMO molecular orbitals, as in the aromatic benzene the HOMO has a negative NICS(0)zz value, in the antiaromatic cyclobutadiene large positive values, while in the non aromatic borazine has very small positive value. The σ molecular ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/26655
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/26655
ND
26655
Εναλλακτικός τίτλος
Study of the induced magnetic field and the electron conjugation of B- and N- heterocycle organic and organometallic compounds
Συγγραφέας
Παπαδόπουλος, Αναστάσιος του Γεώργιος
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Σιγάλας Μιχαήλ
Μυλωνά-Κοσμά Αγνή
Ακρίβος Περικλής
Ασλανίδης Παρασκευάς
Καραφιλόγλου Παντελεήμων
Λαλιά-Καντούρη Μαρία
Καψωμένος Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία
Λέξεις-κλειδιά
Αρωματικότητα; Θεωρία συναρτησιακής πυκνότητας; Επαγόμενο μαγνητικό πεδίο; Τριγωνικές τριμεταλλικές ενώσεις
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
iv, 553 σ., εικ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)