Συνομιλία (cross-talk) των υποδοχέων ρετινοειδών και του μεταγραφικού παράγοντα AP1 στην καρκινογένεση: μοντέλο: προκαρκινικές βλάβες - καρκίνος του λάρυγγα: στόχος: πιθανή εφαρμογή στη χημειοπροφύλαξη

Περίληψη

Σκοπός της μελέτης μας ήταν η μορφολογική μελέτη της έκφρασης των υποδοχέων των ρετινοειδών RARβ, RXRα, της πρωτεΐνης CBP (CREB-Binding-Protein) και των μεταγραφικών παραγόντων c-Jun, c-Fos, p-c-Jun της οικογένειας των AP-1 μεταγραφικών παραγόντων με ανοσοενζυμική ανοσοϊστοχημική μέθοδο σε διάφορες ιστολογικές διαβαθμίσεις του επιθηλίου του λάρυγγα (φυσιολογικό, υπερπλαστικό, δυσπλαστικό επιθήλιο και καρκινώματα εκ πλακώδους επιθηλίου καλής, μέσης και χαμηλής διαφοροποίησης). Από τα αποτελέσματα μας συμπεραίνεται ότι η πρωτεΐνη CBP αποτελεί κομβικό σημείο στις διαδικασίες ομοιόστασης του κυττάρου και ότι κάποια πρώιμη γενετική βλάβη στα φυσιολογικά κύτταρα διαταράσσει ην αρνητική διασταυρούμενη συνομιλία (cross-talk) ανάμεσα στον υποδοχέα RARβ και του AP-1. Επιπλέον, φαίνεται ότι η υπερέκφραση του RXRα μπορεί να αποτελεί έναν πρώιμο αντιρροπιστικό μηχανισμό του κυττάρου. Τελικό αποτέλεσμα αυτών των αλλαγών είναι η αναστολή της διαφοροποίησης και/ή της απόπτωσης και η ανεξέλεγκτη επαγωγ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of our study was the morphologic evaluation of the expression of retinoid receptors RARβ, RXRα, CBP (CREB-Binding-Protein) co-integrator and c-Jun, c-Fos and p-c-Jun proteins of the AP-1 transcription factor protein complex with immunohistochemical method in various histologic entities of laryngeal epithelium (normal-appearing, hyperplastic, dysplastic and well-, moderately- and poorly- differentiated squamous cell carcinoma). Our results outline the pivotal cross-coupling role of CBP in a variety of cellular processes in laryngeal epithelium and that an immediate-early event (genetic or epigenetic) dysregulate the advantageous negative cross-talk between RARβ and AP-1. Moreover, RXRα overexpression seems to regenerate an early protective cellular mechanism. The end result might be inhibition of differentiation and/or apoptosis and uncontrolled enhance of cellular proliferation of the transformed cells since the early stages of laryngeal carcinogenesis.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/26378
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/26378
ND
26378
Εναλλακτικός τίτλος
Cross-talk of retinoid receptors and AP1 transcription factor in carcinogenesis: model: premalignant lesions - laryngeal carcinomas: purpose: possible implication in chemoprevention
Συγγραφέας
Καραμούζης, Μιχαήλ (Πατρώνυμο: Βασίλειος)
Ημερομηνία
2002
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Εργαστήριο Ανατομίας - Ιστολογίας - Εμβρυολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Σωτηροπούλου-Μπονίκου Γεωργία
Βαράκης Ιωάννης
Παπαβασιλείου Αθανάσιος
Βαγενάκης Απόστολος
Καλόφωνος Χαράλαμπος
Ζολώτα Βασιλική
Παπαδάς Θεόδωρος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΚλινική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Καρκινογένεση του λάρυγγα; Χημειοπροφύλαξη; Υποδοχείς ρετινοειδών; Μεταγραφικοί παράγοντες; Μεταγραφικός παράγοντας AP1; Προκαρκινικές βλάβες λάρυγγα; Καρκίνος λάρυγγα; Λάρυγγας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
430 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)