Διερεύνηση - αξιολόγηση της μουσικής αντίληψης - δεκτικότητας μαθητών στη μουσική εκπαίδευση

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή εντάσσεται στο επιστημονικό πεδίο της Μουσικής Παιδαγωγικής και της Ψυχολογίας της Μουσικής και στοχεύει στην διερεύνηση και αξιολόγηση της μουσικής αντίληψης - δεκτικότητας μαθητών Ελληνικών σχολείων μέσω μίας διεθνώς εφαρμοσμένης μεθόδου προσαρμοσμένης στα δεδομένα της Ελληνικής μουσικής εκπαίδευσης. Έπειτα από εκτεταμένη έρευνα βιβλιογραφίας στις μεθόδους που εφαρμόζονται για την αξιολόγηση της μουσικής αντίληψης - δεκτικότητας μαθητών και με βάση τις εξελίξεις που διακρίνονται και τις απαιτήσεις των σύγχρονων σχολείων επελέγησαν και εφαρμόσθηκαν, μετά από πιλοτικές εφαρμογές διαφορών μεθόδων, οι Προηγμένες Μετρήσεις Μουσικής Ακουστικότητας, (Advanced Measures of Music Audiation - ΑΜΜΑ) που προτάθηκαν και τυποποιήθηκαν από τον Ε. Ε. Gordon το 1989, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και προσαρμόσθηκαν ώστε να ανταποκρίνονται στις συνθήκες του Ελληνικού σχολείου. Η δοκιμασία απευθύνεται σε μαθητές με ή χωρίς μουσικές γνώσεις, παρέχει ποσοτικούς δείκτες των εξεταζομένων και ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present thesis is involved in the scientific field of Musical Pedagogy and the Psychology of Music and aims in the investigation and evaluation of musical perception of - receptivity of students of Greek schools via a internationally applied method adapted in the data of Greek musical education. Through an extensive research of bibliography on the methods that are applied for the evaluation of musical perception and aptitude of students as well as in an effort to keep up-to-date with current developments of tendencies and requirements of modern schools were selected and applied, after pilot applications of differences of methods, the Advanced Measures of Music Audiation – (AMMA) that were proposed and standardized by E. E. Gordon in 1989, as these were modified and adapted so that they correspond in the conditions of Greek school. Through this analysis, tables of classification on a percentage scale were drawn according to the answers of examined students (as for pitch, rhythm and ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/26244
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/26244
ND
26244
Εναλλακτικός τίτλος
Investigation - evaluation of musical perception - aptitude of students in the musical education
Συγγραφέας
Σωτηρίου, Χριστίνα (Πατρώνυμο: Αυγερινός)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών
Εξεταστική επιτροπή
Κούτρας Βασίλειος
Πανταζής Σπυρίδων
Ευαγγέλου Άγγελος
Στάμου Λελούδα
Χανδράκης Δημήτριος
Ζαφρανάς Νικόλαος
Βέρδης Αθανάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Μουσική αντίληψη; Μουσική δεκτικότητα; Προηγμένες μετρήσεις μουσικής ακουστικότητας; Μουσική εκπαίδευση; Αξιολόγηση; Μουσικό ταλέντο; Ακουστικότητα; Ψυχολογία μουσικής
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
339 σ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ. + 1 Δισκέτες
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)