Οικονομική και κοινωνική σημασία των αγαθών, υπηρεσιών και λειτουργιών των φρυγανικών οικοσυστημάτων στο νησί της Ρόδου

Περίληψη

Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση των απόψεων των κατοίκων της Ρόδου, για τις ωφέλειες από τη διατήρηση και αειφορική διαχείριση των φρυγανικών οικοσυστημάτων του νησιού, καθώς και το κόστος από την πιθανή απώλεια ή χρήση τους για άλλους μη δασοπονικούς σκοπούς. Τα δεδομένα για την εκπόνηση της έρευνας συλλέχτηκαν με τη χρήση ερωτηματολογίου με βάση την Μέθοδο Πιθανολογικής Αποτίμησης (CVM). Καθορίστηκαν, αποτυπώθηκαν τα φρυγανικά οικοσυστήματα της Ρόδου και εντοπίστηκαν τα αγαθά οι υπηρεσίες και οι λειτουργίες που προσφέρουν. Διερευνήθηκαν οι γνώσεις των κατοίκων και ειδικών ομάδων (π. χ. γεωτεχνικών) για το αντικείμενο της έρευνας. Αξιολογήθηκε η σημασία που αποδίδουν οι κάτοικοι της Ν. Ρόδου στα παραπάνω αγαθά, λειτουργίες και υπηρεσίες από οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική άποψη. Αξιολογήθηκε το ισχύον καθεστώτος προστασίας των φρυγανικών οικοσυστημάτων. Διερευνήθηκε η γενικότερη πρόθεση, στάση και συμπεριφορά των ερωτώμενων απέναντι στο συγκεκριμένο φυσικό πόρο. Έγινε ανάπτ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this research was to inquire the inhabitants of Rhodes island for their opinions on the benefits of the maintenance and the sustainable use of phryganic ecosystems of the island, and on the cost of a possible loss or change of use for non forestry purposes. The data for this research were collected by questionnaires constructed according to the CVM method. The goods, services and functions the phryganic ecosystems offer were traced, defined and outlined. The knowledge of both, inhabitants and experts (eg. agriculturists, foresters), on the object of the research was examined and the importance of the goods, functions and services mentioned above was evaluated according to financial, social and cultural aspects by the inhabitants of S. Rhodes. The current laws for the protection of phryganic ecosystems were evaluated and the general intentions, attitudes and behavior of the respondents regarding the specific natural resource were examined. The typology of the inhabitants was ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/26142
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/26142
ND
26142
Εναλλακτικός τίτλος
Economic and social significance of phryganic ecosystem goods, services and functions, in the island of Rhodes
Συγγραφέας
Θεοδωρίδης, Νικόλαος του Απόστολος
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τομέας Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων. Εργαστήρο Δασικής Οικονομικής
Εξεταστική επιτροπή
Χριστοδούλου Αθανάσιος
Αλιφραγκής Δημήτριος
Θεοδωρόπουλος Κωνσταντίνος
Καραμέρης Αθανάσιος
Ισπικούδης Ιωάννης
Σταματέλος Γιώργος
Μπλιούμης Βάϊος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Λέξεις-κλειδιά
Φρύγανα; Αγαθά – υπηρεσίες – λειτουργίες οικοσυστημάτων; Προστασία περιβάλλοντος; Οικονομική αποτίμηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)