Διαχείριση υδατικών πόρων στη λεκάνη Κορώνειας: εφαρμογή της ασαφούς λογικής

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η συμπεριφορά και η διαχείριση του υδροφορέα της υπολεκάνης Κορώνειας που βρίσκεται κάτω από τη λίμνη Κορώνεια και καταλαμβάνει μια έκταση περίπου 232 km2. Η διαδικασία της προσομοίωσης του υδροφορέα και η εύρεση του υδατικού ισοζυγίου πραγματοποιήθηκαν με τη βοήθεια του μοντέλου Modflow της Γεωλογικής υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Η έρευνα της βέλτιστης διαχείρισης του υδροφορέα επιτεύχθηκε με τη βοήθεια της μεθόδου βελτιστοποίησης Simplex του γραμμικού προγραμματισμού., με τη χρήση της κλασσικής μεθόδου ασαφούς γραμμικού προγραμματισμού, όπου εξετάζεται η συμπεριφορά του υδροφορέα σε προβλήματα διαχείρισής του υπό καθεστώς αβεβαιότητας και με τη χρήση μιας τροποποιημένης μεθόδου ασαφούς γραμμικού προγραμματισμού. Από τη διατριβή προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα: · Από την προσομοίωση του υπόγειου υδροφορέα με το πρόγραμμα Modflow, διαπιστώθηκε έλλειμμα ίσο με 29 000 000 m3. · Μεγαλύτερες διακυμάνσεις στις παροχές των γεωτρήσεων παρατηρούνται κα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present study deals with the behaviour and management of Koronia aquifer - located beneath Lake Koronia - and occupy an area of approximately 232 km2. The process of simulation of the aquifer and the finding of water balance has been carried out with the help of the Modflow model of the Geological Service of the United States. The investigation of optimal management of the aquifer has been carried out by use of the Simplex optimization method of linear programming, by use of the classical method of fuzzy linear programming, where the behaviour of the aquifer is examined in terms of management problems under uncertainty circumstances and by use of a modified method of fuzzy linear programming The following conclusions have come up from the above thesis: · From the simulation of groundwater, the Modflow program certified that there is a deficit of 29 000 000 m3 · Larger fluctuations in the pumping rates are observed when it comes to the application of the classical fuzzy method. The ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/25615
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/25615
ND
25615
Εναλλακτικός τίτλος
Water resources management in the watershed Koronia: Using of fuzzy logic
Συγγραφέας
Γκινίδη, Παναγιώτα (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Τομέας Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων
Εξεταστική επιτροπή
Τζιμόπουλος Χρήστος
Γιαννόπουλος Σταύρος
Λατινόπουλος Περικλής
Γείτονας Αθανάσιος
Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη Μαρία
Καραντούνιας Γεώργιος
Ευαγγελίδης Χρήστος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Προσομοίωση; Γραμμικός προγραμματισμός; Ασαφής λογική; Λεκάνη απορροής; Ασαφής γραμμικός προγραμματισμός; Αντικειμενική συνάρτηση; Διαχείριση υδροφορέα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
259 σ., παράρτημα, εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)