Ασαφής συστημική θεωρία για τη λήψη αποφάσεων στη στρατηγική διαχείριση των υδατικών πόρων

Περίληψη

Η Στρατηγική Διαχείριση Υδατικών Πόρων είναι σύμφυτη με τη Συστημική θεώρηση σε έργα αξιοποίησης και προστασίας Υδατικών Πόρων. Η προσέγγιση με πολλαπλά κριτήρια αλλά και ευρύτερες θεωρήσεις όπως, οι πολλαπλές ομάδες ενδιαφερομένων που συμμετέχουν στην ιεράρχηση και επιλογή των λύσεων για το μέλλον αλλά και η περιπλοκότητα των φυσικών και ανθρώπινων συστημάτων επιβάλλουν τη χρήση μεθόδων Συστημικής θεωρίας και ειδικότερα πολυκριτηριακών μεθόδων. Ο κύριος σκοπός της Διδακτορικής Διατριβής είναι η ενσωμάτωση στη θεωρία της Πολυκριτηριακής Ανάλυσης αλλά και των άλλων μεθόδων της Συστημικής θεωρίας της αβεβαιότητας που ενυπάρχει σε όλη τη διαδικασία λήψης αποφάσεων με βάση τις αρχές και τις μεθοδολογίες της Ασαφούς Λογικής. Η διδακτορική διατριβή θα μπορούσε να χωρισθεί σε πέντε μέρη: Στο πρώτο μέρος περιλαμβάνεται η εισαγωγή όπου δίνονται μερικές βασικές έννοιες και προβληματισμοί για τη ΣΔΥΠ, τη Συστημική θεώρηση με έμφαση στην πολυκριτηριακή ανάλυση, μια πρώτη προσέγγιση της αβεβαιότητα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The Strategic Water Resources Management (SWRM) is inherent in the Systemic approach in Water Resources utilization and protection plans. The multi-criteria approach as well as other approaches such as groups consisting of stakeholders that participate in the ordering and choosing solutions for the future, as well as the complexity of the natural and human systems impose the use of Systemic approach methods and especially multi-criteria methods. The main object of this doctoral thesis is the incorporation of the uncertainty which inheres in the decision-making procedure according to the principles and the methodologies of Fuzzy Logic. The doctoral thesis could be structured in five parts: In the first part, the introduction is included, where some basic concepts and speculations for the SWRM are given, as well as the Systemic approach emphasizing to the multi-criteria analysis, a first approach of the uncertainty and also the orientations and objects of the doctoral thesis. In the seco ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/18527
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/18527
ND
18527
Εναλλακτικός τίτλος
Fuzzy systems theory for decision making in strategic resources management
Συγγραφέας
Σπηλιώτης, Μιχαήλ (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2007
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Τομέας Έργων Υποδομής και Αγροτικής Ανάπτυξης. Εργαστήριο Εγγειοβελτιωτικών 'Εργων και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων
Εξεταστική επιτροπή
Τσακίρης Γεώργιος
Παρασκευόπουλος Παρασκευάς
Χρυσάνθου Βλάσσιος
Παπαδόπουλος Βασίλειος
Γιαννόπουλος Σταύρος
Μαντόγλου Αριστοτέλης
Ναλμπάντης Γιάννης
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Στρατηγικός σχεδιασμός; Διαχείριση υδατικών πόρων; Ασαφής λογική; Σύνολα; Συστημική θεωρία; Πολυκριτηριακή ανάλυση; Ασαφής βελτιστοποίηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
548 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)