Το μεταθετό στοιχείο Minos ως εργαλείο λειτουργικής γονιδιωματικής ανάλυσης στη δροσόφιλα

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν οι ιδιότητες του μεταθετού στοιχείου Minos ως εργαλείου γονιδιωματικής ανάλυσης στη Δροσόφιλα. Αναπτύχθηκαν συστήματα in vivo κινητοποίησης τρανσποζονίων του στοιχείου μέσω επαγόμενης έκφρασης τρανσποζάσης, που χαρακτηρίζονται από υψηλά ποσοστά κινητοποίησης των τρανσποζονίων. H ανάλυση 100 περίπου ενθέσεων του Minos στη Δροσόφιλα έδειξε τη δυνατότητα του στοιχείου να εντίθεται σε γονίδια στα οποία δεν έχουν επιλεχθεί ενθέσεις άλλων μεταθετών στοιχείων μέχρι τώρα. Επίσης, βρέθηκε ότι τα εσώνια των γονιδίων αποτελούν προτιμούμενους στόχους σε σχέση με τα εξώνια. Η ανάλυση της πρωτοταγούς δομής και των φυσικών ιδιοτήτων τoυ DNA στα σημεία ένθεσης του στοιχείου έδειξε ότι η πρωτοταγής ακολουθία του DNA που περιβάλλει τα δινουκλεοτίδια ΤΑ στα σημεία ένθεσης του στοιχείου επηρεάζει σε μικρότερο βαθμό την επιλογή της θέσης ένθεσης του Minos, σε σχέση με άλλα μεταθετά στοιχεία της υπεροικογένειας Tc1/mariner. Oι φυσικές ιδιότητες του DNA στις θέσεις ένθεσης το ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

At the present thesis the features of the mobile element Minos as a tool for genomic analysis in Drosophila have been examined. We have developed systems for the in vivo mobilisation of Minos – based transposons through the inducible expression of the transposase protein, which are characterised by high levels of transposition. The analysis of approximately 100 insertions of Minos in Drosophila revealed the ability of the element to insert in genes that have not been targeted by other mobile elements so far. Furthermore, Minos has been found to preferentially target the introns in comparison to the exons of the genes. The computational analysis of the primary structure and some physical properties of the DNA at the insertion sites showed that the primary structure of the DNA that surrounds the dinucleotides - target ΤΑ affects the target choice of the Minos transposase less, compared to other mobile elements that belong to the superfamily Tc1/mariner. The physical properties of the DNA ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/24385
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/24385
ND
24385
Εναλλακτικός τίτλος
The mobile element Minos as a tool for functional genomic analysis in drosophila
Συγγραφέας
Μεταξάκης, Αθανάσιος του Εμμανουήλ
Ημερομηνία
2007
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Εξεταστική επιτροπή
Σαββάκης Χαράλαμπος
Δελιδάκης Χρήστος
Αβέρωφ Μιχαήλ
Λούης Κίτσος
Καραγωγέως Δόμνα
Παπαματθαιάκης Ιωσήφ
Βόντας Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΒιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Μεταθετά στοιχεία; Δροσόφιλα; Μίνως; Μεταλλαγή; Γονίδια; Γονιδιωματική ανάλυση; Ένθεση; Κινητοποίηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
165 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)