Αναπαραστάσεις χώρου σε παιδιά προσχολικής ηλικίας: εξελικτική πορεία

Περίληψη

Αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής είναι η διερεύνηση των αναπαραστάσεων χώρου των παιδιών προσχολικής ηλικίας 4-6 ετών και η ανάπτυξή τους μέσω διδακτικής παρέμβασης. Παρουσιάζεται η σημασία των χωρικών ικανοτήτων και των αναπαραστάσεων χώρου στη γνωστική ανάπτυξη καθώς και το μοντέλο ανάπτυξής τους στα παιδιά, βασισμένο σε δεδομένα εμπειρικής έρευνας. Στην έρευνα συμμετέχουν 45 παιδιά και διεξάγεται με πειραματικό υλικό αποτελούμενο από 20 πρωτότυπα έργα κατασκευασμένα με στοιχεία του παιδικού οικοδομικού υλικού LEGO. Συμπεραίνεται ότι τα παιδιά παρουσιάζουν μια συνεχή βελτίωση στις επιδόσεις τους στα έργα του πειράματος, ως αποτέλεσμα της συνεχώς βελτιούμενης κατανόησης των εμπλεκόμενων εννοιών χώρου, αλλά και των στρατηγικών που χρησιμοποιούν για την επίλυση των έργων. Τα τετράχρονα παιδιά ξεκινούν με μια τοπολογική προσέγγιση με αποτέλεσμα τη μερική μόνο επεξεργασία των χωρικών πληροφοριών, αλλά στα 5 χρόνια ελέγχουν με επιτυχία τις πληροφορίες ως προς ένα άξονα αναφοράς και σ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Purpose of this thesis is to explore space representations in preschool children 4 to 6 years of age and their development through instructional intervention. Based on empirical research data, the importance of space abilities and space representations of cognitive development is presented as well as their development model in children. The survey involved 45 children and was conducted using experimental material consisting of 20 original items made with children's building material LEGO. One can conclude that children show a continuous improvement in the experiment's task performance as a result of continuous improvement and understanding of involved spatial concepts as well as strategies used to solve tasks. Four year old children start with a topological approach only resulting in partial processing of spatial information, 5 year olds successfully manage information to an axis of reference and 6 year olds are able to successfully coordinate data on two axes of reference. Also, chi ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/24380
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/24380
ND
24380
Εναλλακτικός τίτλος
Space representations of preschool children: developmental path
Συγγραφέας
Οικονόμου, Ανδρέας (Πατρώνυμο: Χρήστος)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Παιδαγωγική. Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Τζεκάκη Μαριάννα
Τζουριάδου Μαίρη
Γερμανός Δημήτριος
Κακανά Δόμνα-Μίκα
Καλδρυμίδου Μαρία
Σακονίδης Χαράλαμπος
Πνευματικός Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Αναπαραστάσεις χώρου; Προσχολική ηλικία; Διδακτική παρέμβαση; Εξελικτική πορεία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xvii, 210 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)