Συζευκτική δραστηριότητα του δάκου της ελιάς Bactrocera oleae (Rossi) (Diptera Tephritidae): Χρόνος, διάρκεια σε σχέση με φωτοπερίοδο και θερμοκρασία: Άγρια έντομα, έντομα μακροχρόνιας εργαστηριακής εκτροφής

Περίληψη

Ο δάκος της ελιάς αποτελεί τον κυριότερο εχθρό για την ελαιοκαλλιέργεια στις περισσότερες περιοχές όπου αυτή εξασκείται, προκαλώντας μεγάλες οικονομικές ζημίες σε ευνοικές για τον πληθυσμό του περιόδους του έτους. Ο κυριότερος τρόπος καταπολέμησης του, παρά την εκτεταμένη έρευνα σε πολλά πεδία της συμπεριφοράς και της γενικότερης βιολογίας του, είναι η χρήση χημικών σκευασμάτων μέχρι και τις μέρες μας, με το πλήθος των αρνητικών παρενεργειών που αυτή συνεπάγεται για το περιβάλλον. Πειράματα σχετιζόμενα με την μέθοδο καταπολέμησης με εξαπόλυση στείρων εντόμων, έδειξαν ότι, μεταξύ άλλων, υπάρχει αξιόλογη συζευκτική απομόνωση μεταξύ των δυο πληθυσμών (άγρια και εργαστηριακά), εξαιτίας της διαφορετικής ώρας σύζευξης σε αυτούς, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η επιτυχής καταπολέμηση του εντόμου με την συγκεκριμένη μέθοδο. Η φυσική ώρα έναρξης της σύζευξης στα είδη Bactrocera και ιδιαίτερα στο δάκο είναι στο τέλος της φυσικής φωτόφασης, στο λυκόφως. Η παρούσα διδακτορική διατριβή είχε σαν στό ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The olive fruit fly is the single insect key pest for olive culture, in the majority of the areas where this is practiced, causing major economic loss during favourable for the insect periods of the year. So far, main control measures against this insect include chemical insecticides, with all the adverse side effects on the produce and the environment. Experiments related with the sterile insect technique, showed that a considerable degree of mating isolation occurs between wild and laboratory mass-reared insects, due to differential mating time within the day. This could result in failure of this particular methodology. In nature, Bactrocera species mate at the end of the natural photophase, during dusk. The present thesis aimed at investigating the environmental factors which affect the time of mating activity of the olive fruit fly. Laboratory and wild populations of the insect were studied under various photoperiodic and temperature regimes. Experiments were also conducted in orde ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/23460
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/23460
ND
23460
Εναλλακτικός τίτλος
Mating activity of olive fruit fly Bactrocera oleae (Rossi) (Diptera Tephritidae): Time duration related with phtoperiod and temperature: Wild and laboratory insects
Συγγραφέας
Ρεμπουλάκης, Πολυχρόνης (Πατρώνυμο: Εμμανουήλ)
Ημερομηνία
2008
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Τμήμα Βιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Μυλωνάς Μωϋσής
Κατσόγιαννος Βύρωνας
Πανόπουλος Νικόλαος
Καρακάσης Ιωάννης
Κουτσικόπουλος Κωνσταντίνος
Λεγάκις Αναστάσιος
Λύκα Κωνσταντίνα
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Βιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Δάκος; Συζεύξεις; Συμπεριφορά
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
102 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)