Φασματοσκοπική μελέτη Raman μεικτών γυαλιών οξειδίων τελλουρίου-ψευδαργύρου σε χαμηλές-υψηλές θερμοκρασίες ή υψηλές υδροστατικές πιέσεις

Περίληψη

Παρουσιάζονται τα φάσματα Raman των μεικτών γυαλιών (TeO₂)₁₋ₓ(ZnO)ₓ (x= 0.1, 0.2, 0.3, 0.4) υπό μεταβλητή θερμοκρασία (20 Κ μέχρι την θερμοκρασία κρυστάλλωσης) ή υδροστατική πίεση (1 Atm μέχρι 12- 14 GPa). Συγκεκριμένα, γίνεται (α) συστηματική μελέτη των δομικών και δυναμικών μεταβολών που συμβαίνουν στα εν λόγω γυαλιά υπό την επίδραση των δύο θερμοδυναμικών μεταβλητών, (β) προσδιορισμός των κρίσιμων σημείων τέτοιων μεταβολών και (γ) συγκριτική μελέτη των κρίσιμων θερμοκρασιών (π.χ. υαλώδους μετάβασης Tg) που προσδιορίζονται μέσω της φασματοσκοπίας Raman με τις αντίστοιχες που προκύπτουν από μετρήσεις διαφορικής θερμιδομετρίας σάρωσης (DSC). Έμφαση δίνεται στη μελέτη της χαρακτηριστικής ζώνης Raman των γυαλιών στις χαμηλές συχνότητες (Μποζονική ζώνη). Επιπλέον, καταγράφονται τα θερμιδογράμματα των γυαλιών (TeO₂)₁₋ₓ(ZnO)ₓ χωρίς και με πρόσμιξη Er⁺³ προκειμένου να διαπιστωθεί η επίδραση της πρόσμιξης σπάνιας γαίας στην θερμοκρασία υαλώδους μετάβασης Tg. Από τις θερμοκρασιακές εξαρτήσεις ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The Raman spectra of mixed (TeO₂)₁₋ₓ(ZnO)ₓ glasses (x= 0.1, 0.2, 0.3, 0.4) have been measured under variable temperature (from 20 K up to crystallization) or hydrostatic pressure (1 Atm up to 12-14 GPa). The study involves: (a) a systematic investigation of structural and dynamical changes observed in these glasses under the influence of the two thermodynamic variables, (b) determination of the critical points in which these changes occur and (c) comparison of the measured critical temperatures, such as the glass transition temperature Tg, which are determined through Raman spectroscopy with those obtained by differential scanning calorimetry (DSC). Particular attention is given in the study of the characteristic (of the glassy state) Raman band at low frequencies, the so-called Boson peak. In addition, comparative calorimetric measurements have been made in (TeO₂)₁₋ₓ(ZnO)ₓ glasses with and without Er⁺³ doping in order to find out the influence of the rare-earth doping on the glass tra ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/23319
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/23319
ND
23319
Εναλλακτικός τίτλος
Raman study of tellurium-zinc oxide glasses under low-high temperature or high hydrostatic pressures
Συγγραφέας
Σταύρου, Ελισσαίος του Παντελής
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών. Τομέας Φυσικής
Εξεταστική επιτροπή
Ράπτης Κωνσταντίνος
Λιαροκάπης Ευθύμιος
Παπαδημητρίου Δήμητρα
Ράπτης Ιωάννης
Πίσσης Πολύκαρπος
Μυτιληναίου Ευγενία
Μπογοσιάν Σολομών
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΦυσική
Λέξεις-κλειδιά
Άμορφα στερεά; Μποζονική ζώνη; Θερμιδομετρία σάρωσης; Φασματοσκοπία Raman; Μεικτά γυαλιά οξειδίων τελλουρίου-ψευδαργύρου; Μεταβολές φάσης; Υαλώδης μετάβαση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
vi, 169 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)