Φασματοσκοπική μελέτη Raman υπεραγωγών της σειράς La_2-xSr_xCuO_4

Περίληψη

Στην εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε μια συστηματική διερεύνηση της εξάρτησης από τον εμπλουτισμό (x) των φασμάτων micro-Raman, υψηλής ποιότητας πολυκρυσταλλικών ενώσεων La₂̱₋ₓSrₓCuO₄ (0.0≤x≤0.45), σε χαμηλές θερμοκρασίες (μέχρι και 10 Κ) και υψηλές υδροστατικές πιέσεις (έως 5.5 GPa). Κατά τη μελέτη σε θερμοκρασία δωματίου παρατηρήθηκε ελάττωση της ενέργειας (softening) του τρόπου ταλάντωσης του La/Sr, συμμετρίας A₁g (Ag στην ορθορομβική), με την αύξηση της συγκέντρωσης του Sr. Αποδείχτηκε ακόμη ότι υπάρχει μια συσχέτιση μεταξύ της εξάρτησης της σχετικής έντασης του φωνονίου του La ως προς εκείνη του κορυφαίου οξυγόνου με την συγκέντρωση Sr και της αντίστοιχης εξάρτησης της κρίσιμης θερμοκρασίας μετάβασης στην υπεραγωγιμότητα. Μια παρόμοια συσχέτιση με την κρίσιμη θερμοκρασία παρατηρήθηκε και για την ασυμμετρία του φωνονίου του κορυφαίου οξυγόνου. Τα αποτελέσματα αυτά εμφανίζονται αρκετά συστηματικά και δεν μπορούν να αποδοθούν σε κάποιες προφανείς δομικές αλλαγές του υλικού. Πρέπει να π ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The doping dependence of the micro-Raman spectra of high quality La₂̱₋ₓSrₓCuO₄ polycrystalline compounds with x=0.0-0.45 has been investigated at low temperatures (down to 10 K) and high hydrostatic pressures (up to 5.5 GPa). A softening of the strong La/Sr mode, of A1g (Ag) symmetry, with Sr concentration is observed, at room temperature. A further correlation exists between the relative intensity of the La/Sr to the apex oxygen mode and the Sr concentration at which the compound shows the maximum transition temperature to superconductivity. A similar correlation with the superconducting critical temperature has also been observed for the asymmetry of the apex phonon. These latter effects cannot be assigned to any apparent structural changes of the compound. They may originate from the charge redistribution or from local lattice distortions. One of the main conclusions of the spectroscopic study of the La₂̱₋ₓSrₓCuO₄ system is the existence of a soft mode, which is attributed to the ti ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/13475
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/13475
ND
13475
Εναλλακτικός τίτλος
A Raman study of the La_2-xSr_xCuO_4 high Tc superconductor
Συγγραφέας
Λαμπάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία
2002
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών. Τομέας Φυσικής
Εξεταστική επιτροπή
Λιαροκάπης Ευθύμιος
Γαζής Ευάγγελος
Ράπτης Ιωάννης
Ράπτης Κωνσταντίνος
Πολίτης Κωνσταντίνος
Καλαμιώτου Μαρία
Κουρούκλης Γεράσιμος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Φυσική
Λέξεις-κλειδιά
Φασματοσκοπία Raman; Φωνόνια; Χαμηλές θερμοκρασίες; Αντικατάσταση οξυγόνου; Υπεραγωγοί υψηλών θερμοκρασιών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
vii, 181 σελ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)