Ο φόρτος της νοσηλευτικής φροντίδας σε μονάδες εμφραγματιών και η επίδρασή του στην ποιότητα της φροντίδας

Περίληψη

Εισαγωγή: Ο Φόρτος εργασίας, η επίδραση του στην ποιότητα της φροντίδας και στη ικανοποίηση των νοσηλευτών από την εργασία τους καθώς και η βέλτιστη αναλογία ασθενών ανά νοσηλευτή δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς σε Μονάδες Εμφραγματιών (ΜΕ). Σκοπός: Σκοπό της μελέτης ήταν η αξιολόγηση της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας των κλιμάκων φόρτου νοσηλευτικής φροντίδας Nursing Activity Score (NAS) και Comprehensive Νursing Ιntervention Score (CNIS) σε ΜΕ, με απώτερο στόχο την εκτίμηση της βέλτιστης αναλογίας ασθενών/νοσηλευτή για τις ΜΕ καθώς τη συσχέτισή τους με δείκτες ποιότητας. Mέθοδος: Διεξήχθηκε περιγραφική μελέτη συσχετίσεως με συγχρονικές Συγκρίσεις, σε τυχαίο δείγμα 6 Μονάδων Εμφραγματιών (Αθήνα-Περιφέρεια). Πραγματοποιήθηκε μετάφραση των κλιμάκων από την Αγγλική στην Ελληνική γλώσσα, αντίστροφη μετάφραση και έλεγχος από ομάδα ειδικών. Ως κλίμακα αναφοράς χρησιμοποιήθηκε η TISS-28. Πραγματοποιήθηκαν 818 ημερήσιες καταγραφές σε 311 ασθενείς σε είκοσι μία εβδομάδεs. Επίσης πραγματοποιήθηκ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Introduction: Nursing care work load, effect in the quality of care, job satisfaction, as well as the optimum nurse to patient ratio have not been explored specifically in Coronary Care Units (CCU). Aim: To assess the reliability and validity of the Hellenic version of the Nursing Activity Score (NAS) and of the Comprehensive Nursing Intervention Score (CNIS) in a Hellenic CCU patient population in order to estimate the ensuing patient/nurse ratios, also its cross-correlation with indicators of quality. Method: A study employing a descriptive and corelational design was conducted in six CCUs (in a Metropolitan and a country-town area). Translation from English to Greek, reverse translation and a validity assessment by an experts group were performed. The TISS28 scale was employed as the gold standard. Eight hundred eighteen daily NAS and CNIS reports were obtained, from a sample of three hundred eleven patients, during twenty one weeks. Internal consistency reliability analyses (Cro ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/23271
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/23271
ND
23271
Εναλλακτικός τίτλος
The workload of nursing care in coronary care units and its effect in the qiality of care
Συγγραφέας
Γκούζου, Μαρία (Πατρώνυμο: Παναγιώτης)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Νοσηλευτικής. Τομέας Παθολογικός Νοσηλευτικός
Εξεταστική επιτροπή
Γιαννακοπούλου Μαργαρίτα
Λεμονίδου Χρυσούλα
Μπαλτόπουλος Γεώργιος
Λιαρόπουλος Λυκούργος
Πατηράκη Ελισάβετ
Κωνσταντίνου Ευάγγελος
Καϊτελίδου Δάφνη
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Φόρτος εργασίας; Μονάδα εμφραγματιών; Κλίμακες μέτρησης φόρτου εργασίας; Αναλογία ασθενών ανά νοσηλευτή; Ικανοποίηση από την εργασία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
305 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)