Παρασκευή και μελέτη νέων πολυεστερικών νανοσύνθετων υλικών συσκευασίας

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διατριβής αποτέλεσε η ανάπτυξη και η μελέτη νέων πολυμερικών νανοσύνθετων υλικών, τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν ικανοποιητικά υποκατάστατα των συνήθων πολυολεφινικών υλικών συσκευασίας. Eπιλέχθηκαν τρείς βιοαποικοδομήσιμοι αλειφατικοί πολυεστέρες, συγκεκριμένα η πολυ(ε-καπρολακτόνη), ο πολυ(ηλεκτρικός αιθυλενεστέρας) και πολυ(ηλεκτρικός βουτυλενεστέρας), καθώς και ο πολυ(τερεφθαλικός αιθυλενεστέρας) (ΡΕΤ), όντας ένα πλήρως ανακυκλώσιμο πολυμερικό υλικό. Για τη βελτίωση κυρίως των φτωχών τους μηχανικών ιδιοτήτων και ιδιοτήτων φραγής αερίων αναπτύχθηκαν με αυτά νέα νανοσύνθετα υλικά με διάφορα πρόσθετα, όπως νανοσωματιδίων πυρογενούς διοξειδίου του πυριτίου, μοντμοριλλονίτη και νανοσωλήνες άνθρακα πολλαπλών τοιχωμάτων. Πραγματοποιήθηκε κατάλληλη τροποποίηση των νανοπρόσθετων ώστε να επιτευχθεί καλύτερη διασπορά με την πολυμερική μήτρα. Παρασκευάστηκαν νανοσύνθετα υλικά σε διάφορες συγκεντρώσεις με δύο διαφορετικές τεχνικές παρασκευής, την in situ και την ανάμιξ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The scope of the present study was the development and study of new polymer nanocomposites, which could substitute common polyolefin packaging materials. Three biodegradable aliphatic polyesters were used, specifically poly(e-caprolactone), poly(ethylene succinate) and poly(butylenes succinate), as well as poly(ethylene terepthalate), being a fully recyclable material. For the improvement of mainly their poor mechanical properties and gas permeability new nanocomposites were developed with different fillers, such as fumed silica nanoparticles, montmorillonite and multi-walled nanotubes. Appropriate treatment of the nanofillers was carried out to obtain a better dispersion in the polymer matrix. Nanocomposites with different nanoparticles’ concentration were prepared, using two different preparation techniques, in situ and melt mixing, and the subsequent materials were extensively studied. The surface silanol groups of fumed silica and carboxylic groups of the modified carbon nanotubes ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/22712
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/22712
ND
22712
Εναλλακτικός τίτλος
Preparation and properties of new polyester nonocomposites for the use as packaging materials
Συγγραφέας
Βασιλείου, Αλέξανδρος του Αντώνιος
Ημερομηνία
2008
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Μπικιάρης Δημήτριος
Καραγιαννίδης Γεώργιος
Αχιλιάς Δημήτριος
Μάτης Κωνσταντίνος
Παναγιώτου Κωνσταντίνος
Πολυχρονιάδης Ευστάθιος
Σιδερίδου Ειρήνη
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία
Λέξεις-κλειδιά
Νανοσύνθετα υλικά; Πολυεστέρες; Υλικά συσκευασίας; Μηχανικές ιδιότητες; Διαπερατότητα αερίων; Βιοαποικοδομήσιμα υλικά; Πολυμερή; Πυρογενές διοξείδιο του πυριτίου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
337 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)