Νανοσύνθετα υλικά με βάση φυσικά φυλλόμορφα ή/και συνθετικά μεσοδομημένα πορώδη μέσα

Περίληψη

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή πραγματοποιήθηκε η σύνθεση και μελέτη νέων νανοσύνθετων υλικών με βάση φυσικά ή συνθετικά πορώδη μέσα. Η έρευνα επικεντρώθηκε στη σύνθεση χαμηλοδιάστατων (LD) ημιαγώγιμων συστημάτων και υβριδικών ροφητικών υλικών. Τα νέα υλικά που αναπτύχθηκαν παρουσίασαν βελτιωμένες ή και νέες ιδιότητες σε σχέση με αντίστοιχα τρισδιάστατα (3D) συστήματα ημιαγωγών ή τα αρχικά τους πορώδη υλικά. Χαμηλοδιάστατες δομές διαφόρων ημιαγώγιμων συστημάτων όπως ZnS, PbI2 και GaN συντέθηκαν στο εσωτερικό των πόρων MCM-41 υλικού ή στον ενδοστρωματικό χώρο οργανοτροποποιημένων και μη αργίλων. Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε μια νέα μέθοδος εισαγωγής νανοσωματιδίων ZnS στους πόρους υλικού MCM-41 με εισαγωγή αρχικώς των κατιόντων Zn2+ με ιονανταλλαγή μέσω τήγματος και μετέπειτα αντίδραση με H2S. Μελετήθηκε επίσης ο σχηματισμός κβαντικών ψηφίδων (0D) PbxIy στον ενδοστρωματικό χώρο εκτορίτη που ανεξαρτήτως της συγκέντρωσης και της πορείας σύνθεσης οργανώνονται σε διδιάστατα φύλλα (2D ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

We report in the present Ph.D. Thesis the synthesis and study of new nanocomposite materials based on natural or synthetic porous materials. The research was focused in the composition of low-dimensional (LD) semiconductor species and hybrid sorption materials. The new materials that were developed, presented enhanced or even new properties regarding equivalent three-dimensional (3D) semiconductor systems or initial porous materials. Lowdimensional structures of various semiconductor systems such as ZnS, PbI2 and GaN were composed in the interior of the pores of MCM-41 material or in the interlayer space of organomodified or not clays. More specific a new method for the importation of ZnS nanosized particles inside the pores of MCM-41 was used by insertion of Zn2+ cations with melt-exchange reactions and later reaction with H2S. The synthesis of zero-dimensional (0D) PbxIy quantum dots (QD’s) in the interlayer space of hectorite clay was also studied, with those QD’s being organized in ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/18049
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/18049
ND
18049
Εναλλακτικός τίτλος
Nanocomposite materials based on natural phyllomorphous or / and synthetic mesostructured porous solids
Συγγραφέας
Δήμος, Κωνσταντίνος (Πατρώνυμο: Νέστορας)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστήμης και Τεχνολογίας. Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Εξεταστική επιτροπή
Καρακασίδης Μιχαήλ
Μπέλτιος Κωνσταντίνος
Ματίκας Θεόδωρος
Μπάκας Θωμάς
Κοβαλά-Δεμερτζή Δήμητρα
Πομώνης Φίλιππος
Δεληγιαννάκης Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Μηχανική Υλικών
Λέξεις-κλειδιά
Νανοσύνθετα; Ημιαγωγοί; Υβριδικά ροφητικά; Άργιλοι; Διθειοκαρβαμιδικά; Πορώδη υλικά
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
240 σ., εικ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)