Μακρομοριακή αρχιτεκτονική: πρότυπα συμπολυμερή στυρενίου (Α) / ισοπρενίου (Β) του τύπου (ΑΒ)_n=1,2,3A και (ΑΒ)_3Α(ΒΑ)_3: σύνθεση, χαρακτηρισμός, μορφολογία

Περίληψη

Με συνδυασμό ανιοντικού πολυμερισμού και χημείας χλωροσμανιών παρασκευάστηκαν τρισυσταδικά συμπολύμερα του τύπου ΑΒΑ, μικτόκλωνα αστεροειδή συμπολύμερα κατά συστάδες του τύπου Α(ΒΑ)_2, Α(ΒΑ)_3 και γεφυροποιημένα συμπολημερή κατά συστάδες του τύπου Α(ΑΒ)_2 Α(ΑΒ)_3.Το Α αντιστοιχεί σε πολυστυρένιο και το Β σε πολυσοπρένιο. Ο χαρακτηρισμός των συμπολυμερών με διάφορες μεθόδους (sec, mo, lalls, sec-uv, h-nmr) έδειξε ότι πρόκειται για πρότυπα μόρια με καθορισμένη δομή και μικρή κατανομή ως προς το μοριακό βάρος και τη σύσταση. Μελετήθηκε η μορφολογία ισορροπίας σε στερεά κατάσταση στο όριοισχυρού διαχωρισμού με twm, saxs και εξομοίωση προβολών. Παρατηρήθηκε συμπεριφορά αντίστοιχη με εκείνη των δισυσταδικών συμπολυμερών. Εμφανίστηκε φυλλοειδής μορφολογία εκτός δύο τρισυσταδικών συμπολυμερών που εμφάνισαν κυβική δισυνεχή δομή. Βασικό είναι το γεγονός της εμφάνισης της δομής αυτής και στις δυο΄πλευρές του διαγράμματος φάσεων, για κλάσματα λογκου ως προς πολυστυρένιο 0.64 και 0.33. Απο συνδυασμ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

By combining anionic polymerization and chlorosilane chemistry novel block polymers of the aba type, miktoarm star block copolymers of the A (AB)_2A(BA)_3 type and bridged block copolymers of the A(AB)_2A(AB)_3 type were synthesized. A is polystyrene and B is polysoprene. Characterization with various methods (sec, mo, laccs, sec-uv, h-nmr) showed that these polymers are novel molecules with certain structure and small polydispersity in molecular weight and composition. The equilibrium morphology in solid state at strong segregation was studied by tem, saxs and computer simulations. Behavior analogous to diblock copolymers was observed . Lamellar morphology was observed in all samples, except from two triblocks which exhibited cubic microdomains. The appearance of such structure in both sides at the phase diagram, for volume fractions of polysterene 0.64 and 0.33 is very important and is observed for the first time. By combining tem, saxs and computer simulations it was verified th ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/12757
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/12757
ND
12757
Εναλλακτικός τίτλος
Macromolecular architecture: novel block copolymers of styrenia (A) / isoprene (B) of the (AB)_n=1,2,3A and (AB)_3A(BA)_3 type, synthesis, characterization, morphology
Συγγραφέας
Αυγερόπουλος, Απόστολος
Ημερομηνία
1997
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας ΙΙ. Εργαστήριο Βιομηχανικής Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Χατζηχρηστίδης Νίκος
Σιακαλή-Κιουλάφα Αικατερίνη
Τουλούπης Κώστας
Ευσταθίου Κώστας
Μερτής Κώστας
Θεοδώρου Δώρος
Φερδερίγος Νίκος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Χημεία
Λέξεις-κλειδιά
Μακρομοριακή αρχιτεκτονική; Τρισυσταδικά συμπολυμερή; Μικτόκλωνα αστεροειδή συμπολυμερή; Γεφυροποιημένα συμπολυμερή; Μορφολογία διαπερατότητας; Ηλεκτρονική μικροσκοπία διαπερατότητας; Πολυμερή; Συμπολυμερή; Κυβικές μορφολογίες; Διαμάντια; Σκέδαση φωτός
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
iii, 193 σελ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)