Ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών απόκτησης γεωγραφικής γνώσης

Περίληψη

Το θέμα της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών απόκτησης γεωγραφικής γνώσης. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, ανασκοπείται η πρόοδος σε συναφείς τομείς όπως είναι η αναπαράσταση γεωγραφικής γνώσης, η επεξεργασία φυσικής γλώσσας, η δημιουργία και χρήση ελεγχόμενων γλωσσών, η οπτικοποίηση πληροφοριών και ειδικότερα η χωρικοποίηση. Ακολούθως, εισάγονται τρεις καινοτόμες μέθοδοι και τεχνικές. Η πρώτη εξ αυτών στηρίζεται σε μια νέα ελεγχόμενη γλώσσα που επιτρέπει την απόσπαση γνώσης από βάσεις γεωχωρικών δεδομένων, με τρόπο αποτελεσματικό και ταυτόχρονα οικείο προς τον άνθρωπο. Στη συνέχεια, εισάγεται μια μέθοδος παραγωγής σημασιολογικών επιγραφών για ομάδες γεωγραφικών εννοιών οι οποίες περιγράφονται από ορισμούς σε φυσική γλώσσα. Αξιοποιώντας τη γνώση που εμπεριέχεται στους ίδιους τους ορισμούς και όχι σε εξωτερικές πηγές, η μέθοδος δημιουργεί σημασιολογικές επιγραφές που μοιάζουν με ορισμούς διατυπωμένους σε φυσική γλώσσα και που συνοψίζουν το περιεχό ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The topic of the present dissertation is the development of methods and techniques for geographic knowledge acquisition. Initially, a survey is performed to review the work in progress regarding related fields such as geographical knowledge representation, natural language processing and controlled languages, information visualization and especially spatialization. In following, three novel methods and techniques are introduced. The first involves the creation of a new controlled language, which is used to derive spatial knowledge from geospatial databases in both human familiar and effective way. The purpose is to overcome the difficulties arising from the learning of specialized and hard to manipulate languages in order to formulate search queries. The second method consists in the creation of semantic labels for clusters of geographic concepts described by natural language definitions. The aim is to create labels by taking advantage of the semantic information immanent in the defini ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/22435
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/22435
ND
22435
Εναλλακτικός τίτλος
Development of methods and techniques for geographic knowledge acquisition
Συγγραφέας
Κονταξάκη, Σοφία του Χρήστος
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Τομέας Τοπογραφίας. Εργαστήριο Χαρτογραφίας
Εξεταστική επιτροπή
Κάβουρας Μαρίνος
Σελλής Τιμολέων
Φιλιππακοπούλου Βασιλική
Μήτρου Νικόλαος
Θεοδωρίδης Ιωάννης
Στεφανάκης Εμμανουήλ
Βεσκούκης Βασίλειος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Γεωγραφική γνώση; Αναπαράσταση γνώσης; Απόκτηση γνώσης; Εξόρυξη γνώσης; Οπτικοποίηση πληροφοριών; Χωρικοποίηση; Ελεγχόμενη γλώσσα; Σημασιολογικές επιγραφές
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
190 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)