Γεωμορφολογικές και περιβαλλοντικές παρατηρήσεις στη νήσο Νάξο, με τη χρησιμοποίηση μεθόδων τηλεανίχνευσης και G.I.S.

Περίληψη

Σκοπός της εργασίας αυτής, είναι η καταγραφή και ανάλυση των γεωμορφολογικών καιπεριβαλλοντικών χαρακτηριστικοί της νήσου Νάξου, με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής και τηνεφαρμογή συγχρονουν μεθόδωνΤα υπάρχοντα δεδομένα συμπληρώθηκαν μέσω εργασίας υπαίθρου με χρήση GPS καιφοποερμηνειας Για την επεξεργασία και ανάλυση των αεροφωτογραφκόν της Νάξου,χρησιμοποιήθηκαν σύγχρονες τεχνικές Τηλεανίχνευσης και Φωτογραμμετρίας, όπως ηταυτόχρονη με τη στερεοπαρατήρηση ψηφιοποίηση, απευθείας απο την οθόνη του ηλεκτρονικούυπολογιστή, παραγωγή ορθοφωτογραφιων και ορθο-φωτομωσαϊκού Τα GIS ήταν ο πυρήνας τηςεργασίας, ενώ για τις ανάγκες της στατιστικής ανάλυσης και της εφαρμογής κανόνων ασαφούςλογικής (Fuzzy Logic), χρησιμοποιήθηκαν τα λογισμικά SPSS και MathLabΣε ό,τι αφορά στο γεωμορφολογικό τμήμα της εργασίας αυτής, έγινε μελέτη, ποσοτική /χωρική ανάλυση των γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών και κατασκευάστηκαν θεματικοίχάρτες, όπως γεωμορφολογικός, τοπογραφικών κλίσεων, υδρογραφικής πυκνότητας καισυχνότη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of this study is to record and analyze the geomorpnoiogicai ana ine environmentalcharacteristics of Naxos island, with the use of modern technologies and methods The primarvinput data were updated through fieldwork (with the use of GPS and photo-interpretationmethods) Remote Sensing and Photogrammetry techniques were used in order to process andanalyze Naxos aerial photos, to produce stereo-observation directly on the PC screen,orthophotographs and photomosaic GIS software was the core of the whole study, while SPSSand MathLab softwares, were used during statistical analysis and fuzzy logic rule applicationAs far as the geomorphological part of this project is concerned, a quantitative and spatialanalysis of the geomorphological characteristics was done through GIS In addition, manythematic maps were produced, like the geomorphological, the topographical slope, the drainagedensity and frequency and the erosion risk oneAt the environmental part of the study, there was an ext ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/22293
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/22293
ND
22293
Εναλλακτικός τίτλος
Geomorphological and environmental study in Naxos island (Cyclades) using remote sensing and GIS techniques
Συγγραφέας
Ευελπίδου, Νικολέττα (Πατρώνυμο: Ηλίας)
Ημερομηνία
2001
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωγραφίας - Κλιματολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Σάμπω Βίκτωρ
Βαϊόπουλος Δημήτρης
Γκουρνέλος Θεόδωρος
Λεοντάρης Σωτήριος
Συλλαιός Νικόλαος
Αστάρας Θεόδωρος
Λειβαδίτης Γεώργιος
Λέξεις-κλειδιά
Γεωμορφολογία; Περιβάλλον; Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (Γ.Σ.Π.); Φωτογραμμετρία; Τηλεανίχνευση; Χαρτογράφηση; Διαβρωσιμότητα; Νάξος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
226 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)