Μεταγνωστικές στρατηγικές και κλίμα παρακίνησης στη φυσική αγωγή

Περίληψη

Στόχος της έρευνας ήταν να αποτιμήσει την μεταγνώση των μαθητών στομάθημα της Φυσικής Αγωγής και να εξετάσει πιθανές διαφορές λόγω ηλικίας, φύλουκαι αθλητικής εμπειρίας. Επίσης να εξετάσει τη σχέση της με το κλίμα παρακίνησηςτου μαθήματος Φυσικής Αγωγής και προδιαθεσικούς παράγοντες όπως οιπροσωπικοί προσανατολισμοί των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, ηαντιλαμβανόμενη αθλητική ικανότητα, η αντιλαμβανόμενη αυτο-αποτελεσματικότητα,και η εσωτερική παρακίνηση. Για το σκοπό της έρευνας δημιουργήθηκε τοΕρωτηματολόγιο Μεταγνώσης στη Φυσική Αγωγή' (ΕΜΦΑ). Το ΕΜΦΑ ήταναποτέλεσμα τριών πιλοτικών ερευνών (rvi=168, π2=206 και η3=344, αντίστοιχα). Στιςέρευνες αυτές οι μαθητές απαντούσαν σε ερωτήσεις που δημιουργήθηκαν με βάσητη σχετική θεωρία (Brown, 1978). Το δείγμα της κύριας έρευνας αποτέλεσαν 782μαθητές του δημοτικού σχολείου, του γυμνασίου και του λυκείου (η = 782). Από τααποτελέσματα φάνηκε ότι η μεταγνωστική δραστηριότητα στο μάθημα της ΦυσικήςΑγωγής είναι αντιληπτή από τους μαθητές ο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the study was firstly to assess the students' metacognition inPhysical Education and to examine possible individual differences because due toage, gender, and athletic experience. Also, the relation to the motivation climate ofthe class and the students' personality characteristics and dispositional factors suchas students' goal orientation in Physical Education, perceived competence, perceivedself-efficacy and intrinsic motivation. For the purposes of the study the 'Metacognitionin Physical Education Questionnaire' (MIPEQ) was constructed. MIPEQ was theresult of three pilot studies (^=168, n2=206, n3=344, respectively). In these studiesthe students were asked to answer questions that were based on the relevant theory(Brown, 1978). The participants of the main study were 782 elementary, junior highschool and senior high school pupils (n=782). From the results it was found thatmetacognition in Physical Education is conceivable by the students, who candescribe themselves up to ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/21503
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/21503
ND
21503
Εναλλακτικός τίτλος
Metacognitive strategies and motivation climate in physical education
Συγγραφέας
Θεοδοσίου, Αργύρης (Πατρώνυμο: Εμμανουήλ)
Ημερομηνία
2004
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Εξεταστική επιτροπή
Μάντης Κωνσταντίνος
Παπαϊωάννου Αθανάσιος
Μιχαλοπούλου Μαρία
Ταξιλδάρης Κυριάκος
Κιουμουρτζόγλου Ευθύμιος
Θεοδωράκης Γιάννης
Ευκλείδη Αναστασία
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Μεταγνωστικές στρατηγικές; Κλίμα παρακίνησης; Προσωπικοί προσανατολισμοί
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xv, 206 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)