Μηχανισμοί σηματοδότησης που εμπλέκονται στις φυσιολογικές αποκρίσεις των καρδιακών κυττάρων στις μεταβολές του pH

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση των επιπτώσεων των μεταβολών του εξωκυτταρικού pH και συνθηκών που σχετίζονται με μεταβολές του ενδοκυτταρικού pH, όπως είναι η επίδραση αυξητικών παραγόντων και οξειδωτικού στρες, στην ενεργοποίηση των σηματοδοτικών μονοπατιών των MAPKs σε πειραματικά μοντέλα καρδιακών κυττάρων. Τα βιολογικά υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η απομονωμένη εμποτισμένη καρδιά του αμφιβίου Rana ridibunda, οι H9c2 καρδιακοί μυοβλάστες αρουραίου και τα απομονωμένα καρδιακά κοιλιακά μυοκύτταρα νεογνού αρουραίου. Για τους σκοπούς της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν βιοχημικές, ανοσολογικές, ιστοχημικές, μοριακές και ραδιοχημικές μέθοδοι. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η αλκάλωση, η οξέωση και το σύστημα της ξανθίνης/οξειδάσης της ξανθίνης ενεργοποιούν την p38-ΜΑΡΚ στην καρδιά του αμφιβίου, το τελευταίο μέσω της παραγωγής του ανιόντος του υπεροξειδίου. Η επαγόμενη από την αλκάλωση ενεργοποίηση της p38-ΜΑΡΚ εξαρτάται από τη λειτουργία του ΝΗΕ1 και της Νa⁺/Κ⁺-ΑΤΡάσης, ενώ τόσο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the present study was the investigation of the effects of extracellular pH changes and conditions that are associated with alterations of intracellular pH, like the effect of growth factors and oxidative stress, in the activation of the MAPK signalling pathways in heart experimental models. The biological material used included the isolated perfused heart of the amphibian Rana ndibunda, the H9c2 rat cardiac myoblasts and the isolated neonatal rat ventricular myocytes. For the purposes of the study biochemical, immunological, histochemical, molecular and radiochemical methods were used. The results showed that alkalosis, acidosis and the system of xanthine/xanthine oxidase activate p38-MAPK in the amphibian heart, the last through the production of superoxide anion The alkalosisinduced p38-MAPK activation depends on the function of NHE1 and Na⁺/K⁺-ATPase, whereas both this stimulus and the xanthine/xanthine oxidase system increase the phosphorylation levels of two proteins th ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/21418
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/21418
ND
21418
Εναλλακτικός τίτλος
Signalling mechanisms that are involved in the physiological responses of cardiac cells to pH changes
Συγγραφέας
Σταθοπούλου, Κωνσταντίνα του Παναγιώτης
Ημερομηνία
2008
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Βιολογίας. Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου
Εξεταστική επιτροπή
Μπέης Ισίδωρος
Γαϊτανάκη Αικατερίνη
Λάζου Αντιγόνη
Μαργαρίτης Λουκάς
Ευθυμιόπουλος Σπυρίδων
Παπαζαφείρη Παναγιώτα
Σίδερης Διαμάντης
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΒιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Καρδιά; Σηματοδότηση; Αλκάλωση; Οξέωση; Αυξητικοί παράγοντες; Οξειδάση ξανθίνης; Καρδιακοί μυοβλάστες; Αμφίβια
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
385 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)