Βιοενεργές ύαλοι και βιοσυμβατά κεραμικά υλικά με βάση το P2O5

Περίληψη

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή πραγματοποιήθηκε η σύνθεση δυαδικών φωσφορικών υάλων με μαγνήσιο xΜgO·(1-x)P2O5, όπου 0.50?x?0.80 και με ασβέστιο xCaO·(1-x)P2O5, όπου 0.50?x?0.72. Η σύνθεση υάλων με τόσο υψηλά ποσοστά αλκαλίου αναφέρεται για πρώτη φορά στη βιβλιογραφία και επιτεύχθηκε με μέθοδο ταχείας ψύξης τήγματος (105 °C/s) μέσω περιστρεφόμενων μεταλλικών κυλίνδρων. Ο δομικός χαρακτηρισμός των υάλων πραγματοποιήθηκε μέσω των φασματοσκοπιών μ-Raman και υπερύθρου απ’ όπου προέκυψε ότι το αρχικό υαλώδες πλέγμα αποτελούμενο από φωσφορικά τετράεδρα συνδεδεμένα μεταξύ τους σε μακριές αλυσίδες τροποποιείται σταδιακά με την προσθήκη των οξειδίων μαγνησίου και ασβεστίου. Η προσθήκη των οξειδίων έχει ως αποτέλεσμα να διαρρηγνύονται οι γέφυρες Ρ-Ο-Ρ που σχηματίζουν τις αλυσίδες και για υψηλά ποσοστά αλκαλίου (x>0.70) το φωσφορικό πλέγμα καταλήγει να αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από μεμονωμένα τετράεδρα φωσφόρου. Οι φασματοσκοπίες μ-Raman και υπερύθρου έδειξαν ότι τα κατιόντα του ασβεστίο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the present ph.D. Thesis, it is reported the synthesis of binary phosphate glasses with magnesium xΜgO·(1-x)P2O5, where 0.50?x?0.80 and calcium xCaO·(1-x)P2O5, where 0.50?x?0.72. The synthesis of glasses with such a high content of alkali is reported for the first time in the literature and was achieved by fast quenching of high temperature melts (105 °C/s) using a twin-roller device. Every glass structure was studied by Raman and IR spectroscopy and the results have shown that the glassy network consists of phosphorous tetrahedra that are connected with each other creating long chains, can be modified with the addition of the magnesium and calcium oxides. The addition of the oxides induce the disruption of the P-O-P bridges that connect the phosphate tetrahedra into chains and the glassy network turns out to consists almost exclusively of isolated tetrahedral. The Raman and IR spectra have shown that the calcium cations act more as modifiers than the magnesium cations which seems t ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/18622
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/18622
ND
18622
Εναλλακτικός τίτλος
Bioactive glasses and biocompatible ceramic materials based on P2O5
Συγγραφέας
Σαράντη, Αθανασία (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών και Τεχνολογιών. Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών
Εξεταστική επιτροπή
Καρακασίδης Μιχαήλ
Μπέλτσιος Κωνσταντίνος
Γεωργούλης Αναστάσιος
Νικολόπουλος Παναγιώτης
Φωτιάδης Δημητριος
Βαϊμάκης Τιβέριος
Αγαθόπουλος Συμεών
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Μηχανική Υλικών
Λέξεις-κλειδιά
Βιοενεργός; Βιοσυμβατότητα; Ύαλοι; Υδροξυαπατίτης; Φασματοσκοπία Raman; Φασματοσκοπία υπερύθρου; Μοριακή δυναμική
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
209 σ., εικ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)