Η επίδραση των πρακτικών της διοίκησης ανθρώπινων πόρων (ΔΑΠ) στην λειτουργική επίδοση της παραγωγικής διαδικασίας και στην ικανότητα δημιουργίας και χρήσης της γνώσης

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια, έχουν πραγματοποιηθεί εκτενείς συζητήσεις σχετικά με τον ρόλο της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων ( ΑΠ) στους σύγχρονους οργανισμούς. Η αιτιολόγηση της πραγματικής συνεισφοράς της ΑΠ στον επιχειρηματικό στίβο έχει αποτελέσει βασικό μέλημα για πολλούς ακαδημαϊκούς και ερευνητές. *ς εκ τούτου, είχαν πραγματοποιηθεί πλήθος εμπειρικών μελετών, οι οποίες εξέτασαν την επίδραση διαφορετικών πρακτικών της ΑΠ στην συνολική απόδοση των επιχειρήσεων. *στόσο, παρόλο τον αριθμό και την ποικιλία αυτών των μελετών, ελάχιστη προσοχή έχει δοθεί μέχρι σήμερα στην κατανόηση των συγκεκριμένων μηχανισμών μέσω των οποίων αυτές οι πρακτικές επηρεάζουν την απόδοση. Σκοπό της παρούσας έρευνας αποτελεί η διερεύνηση των διαδικασιών που μεσολαβούν ανάμεσα στην εφαρμογή και χρήση των πρακτικών της ΑΠ και της οργανωσιακής απόδοσης. Στα πλαίσια αυτά, η παρούσα μελέτη προτείνει ένα νέο ολοκληρωμένο μοντέλο, το οποίο ονομάζει «σύστημα άριστων πρακτικών» της ΑΠ. Το μοντέλο αυτό διερευνά εμπειρικά τη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Over the past several years, an increasing amount of attention has been given to the role of human resource management (HRM) in contemporary organizations. Justifying its value to the firm was the primary concern of most academics and practitioners. The emergence of numerous empirical studies, examining the impact of different HRM practices on organizational performance, supports this claim. However, besides the quantity and variety of these studies, minimum attention has been given to the conception or understanding of the mechanisms through which HRM practices influence performance. This study attempts to explore the processes through which the adoption and use of HRM practices affect organizational performance. Therefore, a new, composite model, called “best HRM practices system” is proposed. This model empirically examines the relationships between best human resource management practices, knowledge management, organization learning and organizational capabilities, as well as their ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/17395
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/17395
ND
17395
Εναλλακτικός τίτλος
The impact of HRM practices on operational performance and the creation and utilization of knowledge
Συγγραφέας
Θερίου, Γεώργιος (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Εξεταστική επιτροπή
Χατζόγλου Πρόδρομος
Τουρασής Βασίλης
Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος
Κάτσικας Σωκράτης
Παπασχινόπουλος Γαρύφαλλος
Σπάρταλης Στέφανος
Τσαϊρίδης Χαράλαμπος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Μηχανολόγου Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Άριστες πρακτικές της ΔΑΠ; Γνώση, Διαχείριση; Οργανωσιακή μάθηση; Οργανωσιακές ικανότητες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
361 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)