Πληροφοριακή συμπεριφορά των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) και οι υποστηρικτικές τεχνολογίες σε περιβάλλον βιβλιοθηκών

Περίληψη

Στις δεκαετίες του 1950?1970 τα κινήματα υπέρ των αστικών δικαιωμάτων έφεραν την έννοια και την ταυτότητα της αναπηρίας στο προσκήνιο, ανάλογα με αυτή της εθνικής (π.χ. μετανάστες) ή φυλετικής ταυτότητας (π.χ. μαύροι). Τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) άρχισαν να συγκεντρώνουν το διεπιστημονικό ενδιαφέρον τη δεκαετία του 1960 και έκτοτε αποτελούν ένα σοβαρό κοινωνικό θέμα. Παρόλο όμως που τα ΑμεΑ αποτελούν την μειονοτική εκείνη ομάδα με τον μεγαλύτερο αριθμό μελών και τις περισσότερες ανάγκες, έχουν διαφύγει της προσοχής των βιβλιοθηκών (Church et al., 2000). Η ιστορία των υπηρεσιών βιβλιοθηκών για τα ΑμεΑ είναι πρόσφατη και συγκριτικά σύντομη και επιπλέον, η σχέση της βιβλιοθήκης με τα ΑμεΑ προβληματική. Το αποτέλεσμα είναι τα ΑμεΑ να υπο?εκπροσωπούνται στο χώρο των βιβλιοθηκών και οι τελευταίες να αποτελούν “terra Incognita” και χώρο άβατο για αυτά λόγω αρχιτεκτονικών, φυσικών, οικονομικών και πάσης φύσεως εμποδίων. Παρόλο που στη σημερινή, ραγδαία αναπτυσσόμενη Κοινωνία της Πληροφορίας (Κ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Throughout the decades of 1950?1970 the movements in favor of civil rights brought the concept and identity of disability in the spotlight, like those of national (e.g. immigrants) or racial identity (e.g. black people). People with disabilities have begun to draw attention as a serious social problem since 1960. Although people with disabilities constitute a minority group with the largest number of members and most needs, they are not given much attention by libraries. The history of library services for people with disabilities is only recent and relatively short. Additionally, the relationship between library and people with disabilities is problematic. As a result, people with disabilities are under?represented in the library domain and libraries, themselves, make up “terra incognita” and an inaccessible area to them due to architectural, physical, economic and any kind of obstacles. Even though the importance of information, as a social and economic benefit, has been obvious in t ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/17257
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/17257
ND
17257
Εναλλακτικός τίτλος
Information seeking behavior of people with disabilities and assistive technologies in libraries
Συγγραφέας
Κουλικούρδη, Άννα του Κυριάκος
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας (ΤΑΒ)
Εξεταστική επιτροπή
Μπώκος Γεώργιος
Κανελλόπουλος Νικόλαος
Κουρουπέτρογλου Γεώργιος-Θ.
Χρυσικόπουλος Βασίλειος
Παπαθεοδώρου Χρήστος
Πούλος Μάριος
Φλώρος Ανδρέας
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
ΜΜΕ και Επικοινωνίες
Λέξεις-κλειδιά
Άτομα με αναπηρία; Πληροφοριακή συμπεριφορά; Υποστηρικτικές τεχνολογίες; Υπηρεσίες βιβλιοθηκών για ΑμεΑ; Προσβασιμότητα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
476 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)