Μελέτη ακινητοποιημένων βιολογικά ενεργών μορίων σε μη υδατικά συστήματα: μικρογαλακτώματα - οργανογέλες

Περίληψη

Η εργασία αυτή εντάσσεται στο πεδίο της βιομηχανικής βιοτεχνολογίας και σκοπός της ήταν η ανάπτυξη και βελτιστοποίηση συστημάτων που θα χρησι-μοποιηθούν για την πραγματοποίηση βιοκαταλύσεων. Χρησιμοποιήθηκαν ένζυμα -και συγκεκριμένα λιπάσες εγκλωβισμένες σε μικρογαλακτώματα- για τη σύνθεση εστέρων. Με σειρές πειραμάτων τόσο πάνω σε δομικές μελέτες όσο και σε κινητικές μελέτες προσπαθήσαμε να επιλύσουμε τα διάφορα προβλήματα που προκύπτουν, όπως την ανάκτηση του καταλύτη και τη σταθερότητα του συστήματος, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Με σκοπό να ξεπεραστούν τα προβλήματα που προκύπτουν κατά την ανάκτηση του καταλύτη λόγω της παρουσίας επιφανειοενεργού στα μικρογαλακτώματα, μελετήθηκαν τριαδικά συστήματα χωρίς επιφανειοενεργό. Οι δομικές μελέτες έδειξαν ότι πρόκειται για συστήματα μικρογαλακτωμάτων στα οποία οι υδατικές μικροδομές περιβάλλονται από μια μεσεπιφάνεια πλούσια σε αλκοόλη, η οποία τις διαχωρίζει από τον εξωτερικό διαλύ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This study was made in the field of industrial biotechnology and its purpose was the development and optimization of systems which would be used for biocatalysis. Enzymes -and specifically lipases entrapped in microemulsions- have been used for achieving ester synthesis. Series of experiments have been done on structure and kinetic studies to solve several problems that occur, such as catalyst recovery and system stability, in order to be able to move further to using these systems in high added value products production. In order to overcome the problems that occur on catalyst recovery due to the presence of surfactant molecules in conventional microemulsions, surfactantless ternary solutions were studied. Structural studies have indicated that these are systems with defined water structures and propanol-reach interface between water and the organic solvent (hexane). When lipase from Rhizomucor miehei and lipase from Candida antarctica were entraped in the surfactantless microemulsion ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/16211
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/16211
ND
16211
Εναλλακτικός τίτλος
A study of biological active molecules immobilised in non aqueous media: microemulsions - organogels
Συγγραφέας
Ζουμπανιώτη, Μαρία του Θεόδωρος
Ημερομηνία
2007
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Χημικών Μηχανικών. Τομέας IV :Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών
Εξεταστική επιτροπή
Κολίσης Φραγκίσκος
Κέκος Δημήτριος
Δημόπουλος Κωνσταντίνος
Ταούκης Πέτρος
Ωραιοπούλου Βασιλική
Σταμάτης Χαράλαμπος
Χριστακόπουλος Παύλος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Χημικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Βιοκατάλυση; Ένζυμα; Λιπάσες; Μικρογαλακτώματα; Οργανοπηκτώματα; Βιομηχανική βιοτεχνολογία; Σύνθεση εστέρων; Υπερκρίσιμο CO2
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
246 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)