Η διδασκαλία της λογοτεχνίας και η συγκρότηση του εθνικού εαυτού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση : η εθνική διάσταση της κοινωνικής λειτουργίας του λογοτεχνικού φαινομένου

Περίληψη

Η εργασία πραγματεύεται τη θέση και το ρόλο της λογοτεχνίας και της διδασκαλίας της στο πλαίσιο του εθνικού κράτους με κεντρικό σημείο εστίασης τον τρόπο αναπλαισίωσης του λογοτεχνικού λόγου στο κατ’ εξοχήν διδακτικό του μέσο, τα σχολικά ανθολόγια. Ως κύριο αντικείμενο διερεύνησης τίθεται η ανάδειξη του τρόπου εγγραφής της εθνικής ιδεολογίας σε μία από τις βασικότερες παραμέτρους της διδασκαλίας του λογοτεχνικού μαθήματος στη χώρα μας, των σχολικών ανθολογίων, καθώς και η ανασύνθεση της εικόνας του εθνικού εαυτού όπως αυτή συγκροτείται στο λόγο των ανθολογούμενων κειμένων, με τη χρήση ερευνητικών εργαλείων, όπως η ποιοτική ανάλυση περιεχομένου και επιλεκτικές τεχνικές της ανάλυσης λόγου. Πιο συγκεκριμένα, η εργασία δομείται γύρω από τους εξής κεντρικούς άξονες: πρώτον, το εθνικό κράτος και ο ρόλος της λογοτεχνίας, δεύτερον, η διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πλαίσιο του εθνικού εκπαιδευτικού θεσμού και τρίτον, το περιεχόμενο της ελληνικής εθνικής ταυτότητας, όπως αυτό αναδεικνύεται στο λ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis deals with the stand and the role of literature and literature teaching within the frame of the national state. Its main focus is the way in which the literary language is recontextualized in the main means of literature teaching, the school literature anthologies. The main subject of the research is the revelation of the multiple ways in which our national ideology is inscribed in one of the most basic parameters of literature teaching in our country, the school anthologies, as well as the reshaping of our national subjectivity as the latter is formed in the literary discourse of the anthology texts. For the completion of the research several research tools have been used, such as the qualitative content analysis and several selective techniques of discourse analysis. More specifically, the research is built upon the following main axes : a. the national state and the role of literature within its frame b. the teaching of literature within the institution of our national e ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/14687
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/14687
ND
14687
Εναλλακτικός τίτλος
The teaching of literature and the constitution of ethnic identity in secondary education : the national dimension of literature's social function
Συγγραφέας
Κελεπούρη, Μαρία του Στέφανος
Ημερομηνία
2006
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Τομέας Παιδαγωγικής
Εξεταστική επιτροπή
Χοντολίδου Ελένη
Καλογεράς Γεώργιος
Αποστολίδου Βενετία
Χατζηδήμου Δημήτριος
Παπαναούμ Ζωή
Ζιώγου-Καραστεργίου Σιδηρούλα
Μπονίδης Κυριάκος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Έθνος; Κράτος; Ταυτότητα, Εθνική; Εθνική ιδεολογία; Εθνική λογοτεχνία; Λογοτεχνικός κανόνας; Σχολικά εγχειρίδια λογοτεχνίας; Συγκρότηση εθνικής ταυτότητας; Μέθοδοι έρευνας σχολικών εγχειριδίων; Ανάλυση περιεχομένου; Ανάλυση λόγου; Αναπαραστάσεις πολιτισμικών στοιχείων εθνικής ταυτότητας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
377 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)