Υβριδική οργάνωση της εκπαίδευσης με χρήση τεχνολογιών διαδικτύου

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή εντάσσεται στο γενικότερο χώρο των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε). Αντικείμενο έρευνάς της είναι οι δυνατότητες που παρέχει η υβριδική διδασκαλία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο όρος υβριδική διδασκαλία (blended learning) αναφέρεται στο συνδυασμό παραδοσιακής στην αίθουσα διδασκαλίας (onsite learning) με εκπαιδευτικές δράσεις από απόσταση μέσω του διαδικτύου (online learning). Στην παρούσα έρευνα καταγράφηκαν δύο ερευνητικά ερωτήματα σχετικά με την αντιμετώπιση των διαφορετικών προβλημάτων που εμφανίζονται στα δύο επίπεδα σπουδών προπτυχιακό και μεταπτυχιακό. Το πρώτο ερευνητικό ερώτημα σχετίζεται με τη σχεδίαση, οργάνωση και εφαρμογή κατάλληλων και αποδοτικών δράσεων από απόσταση εκπαίδευσης ενσωματωμένων σε μάθημα παραδοσιακής διδασκαλίας, ώστε να αντιμετωπιστούν με επιτυχία τα συνήθη προβλήματα που εμφανίζονται σε προπτυχιακό επίπεδο. Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα σχετίζεται με την εύρεση των κατάλληλων χαρακτηριστικών ενός αποδοτι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The thesis belongs to the general field of the information and communication technologies in education. The object of the research was the possibilities provided by the blended learning in higher education. The term 'blended learning' refers to the combination of traditional learning in the classroom (onsite learning) with distance learning via the internet (online learning). In the research, two inquiring questions were recorded with regard to the confrontation of different problems encountered in the two levels of study pregraduate and postgraduate. The first is related with the designing, organisation and application of suitable and efficient distance learning incorporated in a course of traditional teaching, so that the usual problems presented in graduate level are confronted successfully. The second is related with the finding of the suitable characteristics of an efficient blended learning model that would confront with success the students' particular learning needs and require ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/14634
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/14634
ND
14634
Εναλλακτικός τίτλος
Blended learning with the support of internet technologies
Συγγραφέας
Λιώτσιος, Κωνσταντίνος του Γεώργιος
Ημερομηνία
2007
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Πληροφορικής
Εξεταστική επιτροπή
Τσουκαλάς Ιωάννης
Πομπορτσής Ανδρέας
Δημητρίαδης Σταύρος
Καρανίκας Κωνσταντίνος
Σταυρίδου Ελένη
Σολομωνίδου Χριστίνα
Καραγιαννίδης Χαράλαμπος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική
Λέξεις-κλειδιά
Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ); Υβριδική εκπαίδευση; Τριτοβάθμια εκπαίδευση; Περιβάλλοντα από απόσταση εκπαίδευσης; Αρχές υβριδικής διδακτικής σχεδίασης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
330 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)