Σύνθεση, μοριακός και μορφολογικός χαρακτηρισμός γραμμικών και μη γραμμικών συμπολυμερών εκ των οποίων η μία τουλάχιστον συστάδα θα είναι το πολυ(ισοπρένιο) ή πολυ(διμεθυλοσιλοξάνη): εφαρμογές

Περίληψη

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή παρουσιάζεται η σύνθεση γραμμικών ασύμμετρων τρισυσταδικών συμπολυμερών τύπου ΑΒΑ’ (όπου Α και Α’:PS, B:PI ή PDMS) και μικτόκλωνων ασύμμετρων αστεροειδών συμπολυμερών του τύπου Α(ΒΑ’)n με n = 2 και 3 (όπου Α και Α’:PS, B:PI ή PDMS). Συντέθηκαν συνολικά δεκαοκτώ (18) δείγματα που χωρίζονται με βάση το συνολικό κλάσμα μάζας πολυστυρενίου (PS+PS’), fPS, στις ακόλουθες έξι ομάδες:•Τρία (3) δείγματα του τύπου PS(PI-b-PS’)n με n = 1,2,3 και fPS = 0,40•Τρία (3) δείγματα του τύπου PS(PI-b-PS’)n με n = 1,2,3 και fPS = 0,50•Τρία (3) δείγματα του τύπου PS(PI-b-PS’)n με n = 1,2,3 και fPS = 0,60•Τρία (3) δείγματα του τύπου PS(PI-b-PS’)n με n = 1,2,3 και fPS = 0,70•Τρία (3) δείγματα του τύπου PS(PI-b-PS’)n με n = 1,2,3 και fPS = 0,80•Τρία (3) δείγματα του τύπου PS-(PDMS-PS’)n με n = 1,2,3 και fPS = 0,75Ο κύριος σκοπός ήταν η σύνθεση συμπολυμερών, που παρουσιάζουν ομοιογένεια τόσο ως προς την σύσταση τους όσο και ως προς το μοριακό βάρος. Η σύνθεση ολοκληρώθηκε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The main purpose of this PhD thesis was the synthesis of linear asymmetric triblock copolymers of the ABA’ type (Α and A’:PS, B:PI or PDMS) and asymmetric miktoarm star-copolymer A(BA’)n type (Α and A’:PS, B:PI or PDMS) where n = 2 and 3. Eighteen (18) samples were synthesized which were categorized in six different sets depending on the overall mass fraction of the polystyrene (PS+PS’), fPS:•Three (3) samples of the PS-(PI-PS’)n type where n = 1,2,3 and fPS = 0,40•Three (3) samples of the PS-(PI-PS’)n type where n = 1,2,3 and fPS = 0,50•Three (3) samples of the PS-(PI-PS’)n type where n = 1,2,3 and fPS = 0,60•Three (3) samples of the PS-(PI-PS’)n type where n = 1,2,3 and fPS = 0,70•Three (3) samples of the PS-(PI-PS’)n type where n = 1,2,3 and fPS = 0,80•Three (3) samples of the PS-(PDMS-PS’)n type where n = 1,2,3 and fPS = 0,75The main aspect was the synthesis of polymers exhibiting high molecular and compositional homogeneity. The preparation of these materials was achieved v ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/41934
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/41934
ND
41934
Εναλλακτικός τίτλος
Synthesis, mollecular and morphological characterization of linear and non linear copolymers of which at least one block will be poly(isoprene) or poly(dimethylsiloxane): applications
Συγγραφέας
Ντάρας, Χρήστος του Αθανάσιος
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μηχανικών της Επιστήμης Υλικών
Εξεταστική επιτροπή
Αυγερόπουλος Απόστολος
Γουρνής Δημήτριος
Ζαφειρόπουλος Νικόλαος
Μπέλτσιος Κωνσταντίνος
Γεργίδης Λεωνίδας
Μπάρκουλα Νεκταρία
Σακελλαρίου Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΜηχανική Υλικών
Λέξεις-κλειδιά
Τρισυσταδικά συμπολυμερή; Συμπολυμερή πολύπλοκης αρχιτεκτονικής; Ανιοντικός πολυμερισμός; Πολυ(ισοπρένιο); Χρωματογραφία αποκλεισμού μεγεθών; Διαφορική θερμιδομετρία σάρωσης; Ηλεκτρονική μικροσκοπία διέλευσης; Σκέδαση ακτίνων-Χ υπό μικρές γωνίες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
195 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)