Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των οικονομικών και περιβαλλοντικών διαστάσεων της διαχείρισης των υδατικών πόρων μέσω εμπορεύσιμων δικαιωμάτων χρήσης νερού

Περίληψη

Η διατριβή αυτή έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των οικονομικών και περιβαλλοντικών διαστάσεων της διαχείρισης υδατικών πόρων μέσω εμπορεύσιμων δικαιωμάτων χρήσης νερού. Στο επίκεντρο της διατριβής εντοπίζεται η αναγνώριση του νερού ως οικονομικού αγαθού, η εφαρμογή συστημάτων εμπορεύσιμων δικαιωμάτων νερού για τη διαχείριση αυτού καθώς και η υιοθέτηση πρακτικών κυκλικής οικονομίας στη διαχείριση υδατικών πόρων. Ο σκοπός της διατριβής είναι η διερεύνηση και αξιολόγηση του τρόπου λειτουργίας και της οικονομικής αποδοτικότητας ενός συστήματος εμπορεύσιμων δικαιωμάτων χρήσης νερού, το οποίο αναπτύσσεται στο πλαίσιο της διαμόρφωσης μιας πολιτικής διαχείρισης ενός υπόγειου υδροφορέα, τροποποιώντας βασικές παραδοχές της υφιστάμενης βιβλιογραφίας ως προς τις οικονομικές και περιβαλλοντικές συνθήκες λειτουργίας αυτού. Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού πραγματοποιείται σε πρώτη φάση ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, η οποία οδηγεί στον εντοπισμό τεσσάρων σημείων, τα ο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The subject of this thesis is the investigation of the interactions between the economic and environmental dimensions of water resources management using tradable water rights. The focus of the thesis is on the recognition of water as an economic good, the implementation of tradable water rights systems for its management and the adoption of circular economy practices in water resources management. The aim of the thesis is to investigate and evaluate the mode of operation and the economic efficiency of a tradable water rights system, which is developed in the context of the formulation of an aquifer management policy, modifying basic assumptions of the existing literature regarding the economic and environmental conditions of its operation. In order to fulfil this aim, a literature review is carried out in a first phase, which leads to the identification of four points that deserve further research and this thesis attempts to investigate. These research points are: first, the influence ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/55836
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55836
ND
55836
Εναλλακτικός τίτλος
Investigating the interactions between the economic and environmental dimensions of water resources management using tradable water rights
Συγγραφέας
Τσιαράπας, Αθανάσιος (Πατρώνυμο: Εμμανουήλ)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος. Εργαστήριο Τεχνικής και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων
Εξεταστική επιτροπή
Μάλλιος Ζήσης
Θεοδοσίου Νικόλαος
Λατινόπουλος Διονύσιος
Κατσιφαράκης Κωνσταντίνος
Μυλόπουλος Ιωάννης
Κολοκυθά Ελπίδα
Καρπούζος Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού ➨ Πολιτική μηχανική
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις ➨ Οικονομικά
Λέξεις-κλειδιά
Νερό; Υπόγεια ύδατα; Υπόγειος υδροφορέας; Διαχείριση υδατικών πόρων; Οικονομικές διαστάσεις; Περιβαλλοντικές διαστάσεις; Επιχειρησιακή έρευνα; Βελτιστοποίηση; Άριστος έλεγχος; Οικονομικά εργαλεία; Οικονομική αποδοτικότητα; Βιωσιμότητα; Πολιτική διαχείρισης; Εμπορεύσιμα δικαιώματα νερού; Φυσική εκροή; Στρέβλωση; Μονοπώλιο; Μονοψώνιο; Κυκλική οικονομία του νερού; Επαναχρησιμοποίηση; Προεξόφληση; Διαγενεακή δικαιοσύνη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.