Τα ηθικά στάδια στην Εγελειανή φιλοσοφία του δικαίου

Περίληψη

Με βάση τις τρεις παραμέτρους του γνωστικού ορίζοντα κατά τη Φαινομενολογία του Πνεύματος του Hegel , που είναι α) η συνείδηση του ζώντος, δρώντος και προσλαμβάνοντος νοητικού υποκειμένου, β) ο λόγος ως εργαλείο ερμηνείας, κατανοήσεως και επιρροής επί της πραγματικότητας και γ) το Πνεύμα ως διαμορφωμένο περιεχόμενο, γραφή, όπως αυτές εκφράσθηκαν στην ιστορία σε αντίστοιχα κοινωνικοπολιτικά συστήματα, μπορούν να αναπτυχθούν τα ηθικά στάδια του δικαίου και , στη συνέχεια , να απαριθμηθούν οι λογικές και ηθικές εποχές της ιστορίας (κατάταξη όχι “par les faits” αλλά “par la raisοn“). Αυτές είναι κατά τον Hegel η ανατολική, η ελληνική, η ρωμαική, η χριστιανική και η γερμανική. Λόγω του ότι ο Hegel ερευνά το δίκαιο ως αυτόνομο φαινόμενο, δεν δίδει βάρος στην ανατολική εποχή, που εκτυλίχθηκε σε προεπιστημονικό στάδιο ( κατά τον Hegel δεν γινόταν διάκριση μεταξύ ηθικής και δικαίου), αλλά επικεντρώνεται στις τέσσερις άλλες. Αναγνωρίζει ότι στη μεν ελληνική εποχή υπήρχε ισορροπία μεταξύ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

THE RELATIONSHIP BETWEEN CONSCIOUSNESS, LOGOS AND SCRIPTURE AND THE CORRESPONDING RELATIONSHIP BETWEEN LAW, SUBJECTIVE RIGHTS UND JUSTICE This treatise analyses not historically (par les faits), but logically (par la raison) the three parameters of the cognitive horizon consciousness, logic and scripture, which are translated in the domain of law as: Law, subjective rights, justice. A.GREEK OR DIALEKTIC ERA The absolute identity of individuality and essence: Here, for the first time both the observation- registration of the human needs as well as their meeting and addressing through Logos, whereas these three parameters of the cognitive horizon and the being coordinate harmonically. The consciousness conceives through the Logos the deep meaning of nature and the three normal parameters balance with another. Under the aegis of the Greek spirit the nature reflects itself on the surface of the Logos as essence and casts up as conception on the shore of knowledge. In the realm of law, th ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

DAS VERHÄLTNIS ZWISCHEN BEWUSSTSEIN, LOGOS UND SCHRIFT UND DAS ENTSPRECHENDE VERHÄLTNIS ZWISCHEN GESETZ, SUBJEKTIVEN RECHTEN UND GERECHTIGKEIT Die vorliegende Abhandlung analysiert die drei Parameter des kognitiven Horizonts Bewusstsein, Logik und Geist, die im Bereich des Rechts als Gesetz, subjektive Rechte und Gerechtigkeit in den Vordergrund treten. A. GRIECHISCHES ODER DIALEKTISCHES REICH Die absolute Identität von Einzelheit-Individualität und Wesen. Hier tritt zum ersten Mal das Erkennen der natürlichen Bedürfnisse, sowie ihre Genugtuung und Zurechtstellung durch den Logos auf, wobei diese drei Parameter des kognitiven Horizonts und des Seins sich zum allgemeinen Wohlgefallen koordinieren. Das Bewusstsein begreift durch den Logos den tiefen Sinn der Natur und aller guten Dinge drei befinden sich im gegenseitigen Gleichgewicht. Unter der Obhut (Ägis) des griechischen Geistes spiegelt sich die Natur auf den Logos als Wesen wider und mündet als Begriff in das Wissen au ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/5455
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/5455
ND
5455
Συγγραφέας
Γιακουμής, Σταμάτης
Ημερομηνία
2000
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Πελεγρίνης Θεοδόσιος
Κούτρας Δημήτριος
Μουτσόπουλος Ευάγγελος
Κωσταρας Γρηγόριος
Χρόνης Νικόλαος
Μπακονικόλα-Γιαμα Ε
Ποταμιανού Ε
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Φιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
150 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)