Παραγωγή και διαχείριση συσκευασιών φυτοφαρμάκων

Περίληψη

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα χρησιμοποιούνται ευρέως για την καταπολέμηση των εχθρών και των ασθενειών των φυτών. Τα εντομοκτόνα, ζιζανιοκτόνα και μυκητοκτόνα αποτελούν τις σημαντικότερες κατηγορίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Το υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο είναι το κυρίαρχο υλικό των περισσότερων συσκευασιών τους. Η ορθολογική διαχείριση των απορριμματικών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων συμβάλει στην προστασία της ανθρώπινης υγείας αλλά και του περιβάλλοντος. Η παρούσα διδακτορική διατριβή πραγματεύεται δύο ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα της έρευνας αφορά την ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων εκτίμησης της παραγόμενης μάζας των πλαστικών απορριμματικών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων ως συνάρτηση συγκεκριμένων μεταβλητών. Επιχειρεί να προσδιορίσει εκείνες τις μεταβλητές που επηρεάζουν την παραγωγή των παραπάνω αποβλήτων συσκευασίας και οι οποίες θα συμπεριληφθούν στα μαθηματικά μοντέλα. Κάτι τέτοιο θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο για τον καθορισμό της δυναμικότητας και του ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Pesticides are widely used to control plant diseases and insects. Insecticides, herbicides and fungicides are the most commonly used types of pesticides. High density polyethylene (HDPE) is the principal material of pesticide containers. Rational management of empty plastic pesticide containers contributes to the protection of the environment and human health. This PhD thesis deals with two issues. It attempts to identify those variables that affect the generation of empty plastic pesticide containers. The first part develops mathematical models to estimate the generated mass of the above containers as a function of various parameters. For this purpose, 603 datasets collected from 106 farmers were recorded through questionnaires. Nineteen variables were identified. Empirical models were developed to predict the generation of wasted plastic pesticide containers through linear regression. The cultivated area, the type of crop (annual/perennial, dry/irrigated) and the method of applicatio ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 5/2025)
DOI
10.12681/eadd/53733
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/53733
ND
53733
Εναλλακτικός τίτλος
Generation and management of pesticide containers
Συγγραφέας
Γκαρμπούνης, Γεώργιος (Πατρώνυμο: Σταύρος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Εξεταστική επιτροπή
Κομίλης Δημήτριος
Βουδριάς Ευάγγελος
Καρασαλή Ελένη
Χριστοφορίδης Κωνσταντίνος
Ακράτος Χρήστος
Γιαννής Απόστολος
Στεφανάκης Αλέξανδρος
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΓεωπονία, Δασολογία και Αλιεία ➨ Γεωπονία, άλλοι τομείς
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΠεριβαλλοντική Μηχανική ➨ Διαχείριση και Διάθεση αποβλήτων
Λέξεις-κλειδιά
Φυτοπροστατευτικά προϊόντα; Ανάλυση παλινδρόμησης; Ανάλυση κύκλου ζωής; Τριπλό ξέπλυμα; Ανακύκλωση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.