Προσανατολισμοί στόχων επίτευξης εφήβων μαθητών/τριών και οι σχέσεις τους με τους αντιληπτούς στόχους των εκπαιδευτικών, τη συμμετοχή και την επίδοση στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών

Περίληψη

Κατά την εκπαιδευτική διαδικασία εντοπίζονται ουσιαστικές διαφορές στα κίνητρα, στους στόχους και στον τρόπο συμπεριφοράς των μαθητών/τριών. Οι ατομικές αυτές διαφορές προκαλούν διαφορετικά μαθησιακά αποτελέσματα και επιδρούν στη σχολική επίδοση και την αυτο-αντίληψη των μαθητών/τριών. Το μοντέλο της Θεωρίας Προσανατολισμού Στόχων αποτελεί μια κοινωνικο-γνωστική προσέγγιση που συνεισφέρει στην κατανόηση των κινήτρων των μαθητών/τριών και στην αποκωδικοποίηση της ακαδημαϊκής τους συμπεριφοράς. Συνάμα, άλλες ατομικές διαφορές (πεποιθήσεις αυτο-αποτελεσματικότητας, ενδιαφέρον) και παράγοντες πλαισίου (εκπαιδευτικοί) συνκαθορίζουν τις συνθήκες που επηρεάζουν τη συμμετοχή και την επίδοση των μαθητών/τριών. Η παρούσα μελέτη στόχευε αρχικά να εξετάσει τις αλληλεπιδράσεις των παραπάνω μεταβλητών μέσω ενός διαχρονικού ερευνητικού σχεδιασμού και να διερευνήσει τις σχέσεις μεταξύ των στόχων των μαθητών/τριών και των αντιληπτών στόχων των εκπαιδευτικών, της σχολικής επίδοσης και της συμμετοχής στη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

During the educational process, substantial differences in the motivation, goals and behaviour of the students are identified. These individual differences lead to different learning outcomes and have an impact on students' academic performance and self-perception. The Goal Orientation Theory model is a socio-cognitive approach that contributes to understanding students' motivations and decoding their academic behaviour. Together, other individual differences (self-efficacy beliefs, interest) and contextual factors (teachers) co-determine the conditions that influence students' participation and achievement. The present study initially aimed to examine the interactions of these variables through a longitudinal research design and to explore the relationships between students' goals and teachers' perceived goals, school performance and classroom participation. However, conducting part of the research during the Covid-19 pandemic provided an opportunity to correlate the above parameters ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/53727
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/53727
ND
53727
Εναλλακτικός τίτλος
Achievement goal orientations of adolescent students and their relationships with teachers' perceived goals, participation and achievement in Ancient Greek
Συγγραφέας
Καραστεργίου, Ελένη του Αναστάσιος
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Εξεταστική επιτροπή
Σταμοβλάσης Δημήτριος
Μπίκος Κωνσταντίνος
Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος
Γωνίδα Σοφία-Ελευθερία
Παντελιάδου Σουζάνα
Παπαδοπούλου Βασιλική
Χατζηδήμου Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Εκπαίδευση και Έρευνα της εκπαίδευσης
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΨυχολογία και Γνωσιακή Επιστήμη ➨ Ψυχολογία της εκπαίδευσης
Λέξεις-κλειδιά
Ατομικοί στόχοι επίτευξης; Συμμετοχή μαθητών; Σχολική επίδοση; Διδασκαλία αρχαίας ελληνικής; Πανδημία covid_19
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)