Διαχρονική μελέτη των στάσεων προς τη φυσική δραστηριότητα και συμπεριφορές που σχετίζονται με την υγεία, μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Περίληψη

Η παρούσα έρευνα αποτελεί μία διαχρονική μελέτη των συμπεριφορών: άσκηση, υγιεινή διατροφή (κατανάλωση φρούτων), κάπνισμα, χρήση ναρκωτικών και συμμετοχή σε πράξεις βίας στα γήπεδα χρησιμοποιώντας ως βάση τη θεωρία σχεδιασμένης συμπεριφοράς. Το δείγμα αποτέλεσαν 882 άτομα, 329 μαθητές και 553 μαθήτριες, που προέρχονταν από αστικές και ημιαστικές περιοχές της Ελλάδας και κατανέμονταν σε τρεις σχολικές βαθμίδες δημοτικό (187 άτομα), γυμνάσιο (398 άτομα) και λύκειο (297 άτομα). Σε τρεις χρονικές φάσεις, που απείχαν μεταξύ τους έξι μήνες και σε διάρκεια ενός έτους, εξετάστηκαν: α) η εξέλιξη των εξής ψυχο-κοινωνικών παραγόντων: στάσεις, αντιλαμβανόμενος έλεγχος συμπεριφοράς και προθέσεις για τις εν λόγω συμπεριφορές, καθώς και η συχνότητα των συμπεριφορών, σε έλληνες μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, β) η επίδραση του φύλου και της εκπαιδευτικής βαθμίδας στη διακύμανση των μεταβλητών της θεωρίας και της συχνότητας της συμπεριφοράς, γ) η συσχέτιση των μεταβλητών και των συ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present study is a longitudinal study of the following behaviors: exercise, healthy diet (consumption of fruit), smoking, use of drugs and involvement in actions of violence in sports grounds, with the utilization of the planned behavior theory. The sample consisted of 882 students, 329 males and 553 females, from urban and semi urban areas of Greece and was distributed in three school grades: elementary school (187 students), high school (398 students) and senior high school (297 students). The following were examined in a one year period: a) the change of psycho-social factors: attitudes, perceived control of behavior and intentions for behavior, as well as the frequency of behaviors, b) the effect of sex and educational grade in the variation of variables of the theory and frequency of behavior, c) the cross-correlation of variables and behaviors between the phases of conduct of study and d) the ability the theory’s variables and behavior to predict the correspondent behaviors o ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/17130
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/17130
ND
17130
Εναλλακτικός τίτλος
Longitudinal study of greek student's attitudes to physical activity and health related behaviors, in primary and sedondary grade schools
Συγγραφέας
Νάτσης, Πέτρος του Αθανάσιος
Ημερομηνία
2003
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Εξεταστική επιτροπή
Θεοδωράκης Ιωάννης
Παπαϊωάννου Αθανάσιος
Μπαγιάτης Κωνσταντίνος
Σακελλαρίου Κίμωνας
Γούδας Μάριος
Κουστέλιος Αθανάσιος
Παπανικολάου Ζήσης
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Διαχρονική έρευνα; Μαθητές, στάσεις; Άσκηση; Διατροφή, Υγιεινή; Κάπνισμα; Ναρκωτικά; Εκπαίδευση; Εκπαίδευση; Φυσική αγωγή
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
204 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)