Εμπειρική διερεύνηση μεταβλητότητας τιμών αγροτικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές και ο ρόλος της συμβολαιακής γεωργίας: η περίπτωση του Ηλίανθου

Περίληψη

Εισαγωγή: Η Συμβολαιακή γεωργία περιλαμβάνει τη γεωργική παραγωγή που πραγματοποιείται στη βάση μιας συμφωνίας μεταξύ αγοραστών και παραγωγών. Μερικές φορές περιλαμβάνει την απαιτούμενη ποιότητα και τιμή που προσδιορίζονται από τον αγοραστή, τις οποίες ο παραγωγός έχει συμφωνήσει να παραδώσει σε μελλοντική ημερομηνία. Σκοπός: Σκοπός της έρευνας είναι να μελετηθεί σε ποιο βαθμό η Συμβολαιακή γεωργία επηρεάζει το εισόδημα των παραγωγών. Επιπλέον, μελετήθηκαν οι προγνωστικοί παράγοντες για την επιλογή της συμβολαιακής καλλιέργειας και η επίδραση του δημογραφικού προφίλ στην επιλογή αυτή. Τέλος, διερευνήθηκε η μεταβλητότητα των τιμών του ηλίανθου σε σύγκριση με άλλα γεωργικά προϊόντα. Μεθοδολογία: Διεξήχθη μία ποσοτική έρευνα, πρωτογενής, με χρήση πρωτότυπου ερωτηματολογίου το οποίο αποτελούταν από ερωτήσεις κλειστού, ανοιχτού τύπου και πολλαπλών επιλογών αλλά και δευτερογενής για την ανάλυση της μεταβλητότητας γεωργικών προϊόντων. Στην πρωτογενή έρευνα συμμετείχαν 306 παραγωγοί του Ν. Έβρ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Introduction: Contract farming involves agricultural production carried out based on an agreement between buyers and producers. Sometimes it includes the required quality and price determined by the buyer, which the producer has agreed to deliver at a future date.Aim: The purpose of the research is to study the extent to which contract farming affects the in-come of producers. In addition, the prognostic factors for the choice of contract cultivation and the effect of the demographic profile on this choice were studied. Finally, a study of the variability of sun-flower prices in comparison with other agricultural products was investigated.Methodology: A quantitative primary survey was conducted, using an original questionnaire which consisted of closed, opened, and multiple-choice questions, but also a secondary for the analysis of agricultural product variability. In the primary research participated 306 producers of South Evros, with the majority being over 45 years old, married and ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/53453
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/53453
ND
53453
Εναλλακτικός τίτλος
Empirical investigation of variability of agricultural product prices in international markets and the role of contract farming: the case of Sunflower
Συγγραφέας
Γιουμάτοβα, Σιουζάννα του Αλέξανδρος
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Εξεταστική επιτροπή
Καρελάκης Χρήστος
Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος
Ζαφειρίου Ελένη
Πολυχρονίδου Περσεφόνη
Λοΐζου Ευστράτιος
Χατζηθεοδωρίδης Φώτιος
Νάτος Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΆλλες Γεωπονικές Επιστήμες ➨ Αγροτική οικονομία και Πολιτική
Λέξεις-κλειδιά
Συμβολαιακή γεωργία; Ηλίανθος; Μεταβλητότητα τιμών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.