Σκέδαση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων από επιφάνειες, ορθογωνικές δομές και σύνθετες κυλινδρικές διατάξεις, με τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή ασχολείται με την μελέτη προβλημάτων σκέδασης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων από επιφάνειες, ορθογωνικές δομές και σύνθετες κυλινδρικές διατάξεις. Μέσω της κατά περίπτωση κατάλληλης μοντελοποίησης, δίδονται ημιαναλυτικές λύσεις για το σκεδαζόμενο πεδίο επίπεδων ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων και εξάγονται διαγράμματα ακτινοβολίας που αφορούν διάφορες τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές.Ειδικότερα, στο Κεφάλαιο 1, γίνεται μία γενική οριοθέτηση των προβλημάτων ηλεκτρομαγνητικής σκέδασης σε αντικείμενα με κανονική ή μη δομή, σε συνδυασμό με τα προβλήματα σκέδασης που εξετάστηκαν στην παρούσα διατριβή. Παρουσιάζονται, επίσης, τα κύρια βήματα της όλης διαδικασίας ανάλυσης και επίλυσης αυτών των προβλημάτων σκέδασης, καθώς και η σημαντικότητα των αποτελεσμάτων σε πρακτικό επίπεδο για την αντιμετώπιση θεμάτων ακτινοβολίας και ραδιομετάδοσης. Στο Κεφάλαιο 2 εισάγεται το μαθηματικό πλαίσιο επίλυσης προβλημάτων σκέδασης και γίνεται μία ανασκόπηση των υποθέσεων που έχουν υιοθετηθεί και των μεθό ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this dissertation is to study problems related to the scattering of electromagnetic waves over surfaces, orthogonal structrures, and circular cylindrical dielectric complexes. Through the appropriate for each case adopted modeling, semianalytical solutions for the scattered field of plane electromagnetic waves are provided and radiation diagrams are extracted, for various telecommunication applications. More specifically, in Chapter 1, a demarcation of electromagnetic scattering problems for objects with canonical or non-canonical form in conjunction with the scattering problems examined in this dissertation, is carried out. Furthermore, the basic steps of the overall analysis and solution procedures of these scattering problems, as well as the importance of the results for radiation and transmission issues, are exposed. In Chapter 2, the mathematical framework for treating scattering problems is introduced. Moreover, a review of the assumptions as well as of the approaches ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/52949
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/52949
ND
52949
Εναλλακτικός τίτλος
Scattering of electromagnetic waves from surfaces, orthogonal structures and complex cylindrical configurations with telecommunication applications
Συγγραφέας
Λιοδάκης, Γεώργιος (Πατρώνυμο: Στυλιανός)
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Σχολή Μηχανικών. Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Βαρδιάμπασης Ιωάννης
Ιωαννίδου Μελπομένη
Κόκκινος Ευάγγελος
Ταταράκης Μιχαήλ
Κωνσταντάρας Αντώνιος
Νικολόπουλος Χρήστος
Χατζάκης Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρονικού Μηχανικού, Μηχανικού Η/Υ ➨ Μηχανική και συστήματα επικοινωνιών, Τηλεπικοινωνίες
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρονικού Μηχανικού, Μηχανικού Η/Υ ➨ Ηλεκτρική και Ηλεκτρονική μηχανική
Λέξεις-κλειδιά
Ηλεκτρομαγνητική σκέδαση; Ευθύ πρόβλημα σκέδασης; Εξισώσεις Maxwell; Διαγράμματα ακτινοβολίας; Σύστημα ευρυεκπομπής; Ανώμαλη ανάκλαση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)