Ανάπτυξη μεθοδολογιών για τον έλεγχο της δομικής ακεραιότητας κατασκευών με την τεχνολογία επίγειου συστήματος radar μικροκυματικής συμβολομετρίας

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή πραγματεύεται το πρόβλημα παρακολούθησης της δυναμικής συμπεριφοράς τεχνικών έργων και αξιολόγησης της δομικής τους ακεραιότητας μέσω της ανάπτυξης ολοκληρωμένης μεθοδολογίας για την αξιοποίηση παρατηρήσεων συστήματος επίγειου radar συμβολομετρίας πραγματικού ανοίγματος (Ground Based Radar Interferometer-Real Aperture Radar, GBRI-RAR).Tο πρώτο σκέλος της διατριβής αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογίας για την διερεύνηση της ποιότητας (ακρίβεια, αξιοπιστία) και των δυνατοτήτων μετρήσεων δυναμικών μετατοπίσεων συστήματος GBRI-RAR (IBIS-S, IDS®) σε εργαστηριακές συνθήκες. Η πειραματική διαδικασία περιλαμβάνει την κατασκευή διάταξης συστήματος αισθητήρων και λογισμικού για την παραγωγή, μέτρηση, επεξεργασία και ανάλυση ταλαντώσεων γνωστών χαρακτηριστικών (πλάτος και συχνότητα) που απαντώνται στην πλειονότητα των τεχνικών έργων μεγάλης κλίμακας έναντι περιβαλλοντικών και λειτουργικών φορτίσεων. Η δημιουργία ταλαντώσεων στηρίζεται στην παραμετροποίηση ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This PhD thesis deals with the topic of dynamic monitoring of large-scale structures and the assessment of their structural integrity through the development of an integrated methodology based on Ground Based Radar Interferometer-Real Aperture Radar (GBRI-RAR) measurements. The first part of the thesis concerns with the development, testing and verification of a methodology aiming at investigating the quality (accuracy, reliability) and the potential of GBRI-RAR observables (IBIS-S, IDS®) in laboratory conditions. The experimental process involves the construction of a sensor system array and software to generate, measure, process and analyze observed oscillations of known characteristics (amplitude and frequency) found in the majority of large-scale structures under environmental and operational loading. The generation of controlled oscillations resides on the parameterization of an automatically operated portable shake table, assistive sensors and on-purpose built software. A contemp ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/52899
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/52899
ND
52899
Εναλλακτικός τίτλος
Development of methodologies for monitoring the structural integrity of structures using a ground based microwave interferometer
Συγγραφέας
Πηνιώτης, Γεώργιος του Αλέξανδρος
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής. Τομέας Τοπογραφίας
Εξεταστική επιτροπή
Γκίκας Βασίλειος
Μπαλοδήμος Διονύσιος Δημήτριος
Τσακίρη Μαρία
Γαντές Χαράλαμπος
Δουλάμης Αναστάσιος
Σαπουντζάκης Ευάγγελος
Τοκμακίδης Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΆλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες ➨ Μηχανική, διεπιστημονική προσέγγιση
Λέξεις-κλειδιά
επίγειο radar συμβολομετρίας; Μέτρηση ταλαντώσεων κατασκευών; γέφυρα Bailey; Νευρωνικά Δίκτυα Βαθιάς Μάθησης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)