Από τη γλώσσα στη στρατηγική επικοινωνία: διδακτικές προσεγγίσεις για τη βελτιστοποίηση της επικοινωνίας στη Δημόσια Διοίκηση

Περίληψη

Στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η ανάδειξη των ζητημάτων που προκύπτουν σε σχέση με τη χρήση νεοελληνικής ορολογίας στα δημόσια έγγραφα, η διαφάνεια και η σαφήνεια των οποίων είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την επικοινωνία και γενικότερα για τη σχέση μεταξύ Δημοσίου και Υπαλλήλων του καθώς και Δημοσίου και Πολίτη, αναφορικά με την αποτελεσματική και δίκαιη Δημόσια Διοίκηση. Η έρευνα αυτή διεξήχθη σε σχέση με τη γλωσσική κατάρτιση που παρέχει η δημόσια εκπαίδευση στους πολίτες και τους δημοσίους υπαλλήλους και ειδικότερα αναδεικνύει πτυχές και εκφάνσεις που σχετίζονται, άλλοτε άμεσα και άλλοτε έμμεσα με την επικοινωνία όπως αναπτύσσεται ανάμεσα στη Δημόσια Διοίκηση και τους υπαλλήλους της, αφενός, και ανάμεσα στη Διοίκηση και τους πολίτες, αφετέρου.Ειδικότερα, η μελέτη αναλύει την Επικοινωνία, ως την αδιάλειπτη εκείνη ανθρώπινη δραστηριότητα μέσω της οποίας διενεργείται κάθε διάδραση στο πλαίσιο της Δημόσιας Διοίκησης, με εστίαση στη Στρατηγική Επικοινωνία, ως δ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this doctoral thesis is to highlight the issues that arise in relation to the use of Modern Greek terminology in public documents, the transparency and clarity of which are of fundamental importance for an effective communication and in general for the relationship between the State and its officials as well as the State and the citizens, and ultimately for an efficient and fair Public Administration.This research was conducted by taking into consideration the language training provided by public education to citizens in general as well as to public officials in particular, and highlights aspects and manifestations related directly or indirectly, to communication as it develops between the Public Administration and its employees, on the one hand, and the citizens, on the other.In particular, the study analyses Communication as the uninterrupted human activity through which every interaction is carried out in the context of Public Administration with a focus on Strategic Comm ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 12/2023)
DOI
10.12681/eadd/52772
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/52772
ND
52772
Εναλλακτικός τίτλος
From language to strategic communication: didactic approaches for the optimisation of communication in public administration
Συγγραφέας
Αδαμόπουλος, Χρήστος του Κωνσταντίνος
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
Εξεταστική επιτροπή
Βλαχόπουλος Στέφανος
Κριμπάς Παναγιώτης
Μηλιώνη Γεωργία
Φλιάτουρας Ασημάκης
Καμπάκη-Βουγιουκλή Πηνελόπη
Παπανικολάου Κυριάκος
Δογορίτη Ελευθερία
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΓλώσσα και Λογοτεχνία ➨ Γλώσσα και Γλωσσολογία
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΜΜΕ και Επικοινωνίες ➨ Μέσα επικοινωνίας
Λέξεις-κλειδιά
Επικοινωνία; Δημόσια διοίκηση; Νεοελληνική γλώσσα; νεοελληνική ορολογία; γλωσσική κατάρτιση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.