Ηχοχημική σύνθεση Metal Organic Frameworks (MOFs) για ηλεκτροκαταλυτικές εφαρμογές

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η μελέτη της χρήσης των υπερήχων ως εναλλακτικός τρόπος σύνθεσης MOFs, η άμεση σύγκρισή τους με τις συμβατικές μεθόδους και ο χαρακτηρισμός τους, με σκοπό την επίτευξη χαμηλότερου χρόνου αντίδρασης, μικρότερου μεγέθους σωματιδίων και βελτιωμένων τελικών ιδιοτήτων, ενώ επιλεγμένα MOFs εξετάστηκαν ως ηλεκτροκαταλύτες. Παρασκευάστηκαν 9 δομές MOFs, εκ των οποίων 5 ηχοχημικές συνθέσεις είναι νέες στη βιβλιογραφία. Τα MOFs έχουν χαρακτηριστεί μέσω περίθλασης ακτίνων Χ (XRD) και ανάλυσης Rietveld για την ταυτοποίηση της κρυσταλλικής τους δομής, ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης (SEM) για τη μελέτη της μορφολογίας και της κατανομής του μεγέθους, και θερμοζυγού (TGA) για τη μελέτη της θερμικής τους σταθερότητας. Αρχικά, μελετήθηκε το 2,5-διυδρόξυ τερεφθαλικό οξύ (H4dhtp) ως οργανικός συνδέτης και ειδικότερα με κοβάλτιο ως μεταλλικό κέντρο για τη δημιουργία της δομής Co-MOF-74. Κατά την παρασκευή του συγκεκριμένου MOF (μέσω μιας σειράς 14 πε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the current doctoral dissertation is the study of the use of ultrasounds as an alternative way of preparing MOFs, its direct comparison with conventional methods, and their characterization, in order to achieve lower reaction time, shorter particle size and improved final properties, whereas selected MOFs were tested as electrocatalysts. 9 MOFs structures were prepared, of which 5 sonochemical preparations are new in the literature. MOFs have been characterized by X-ray diffraction (XRD) and Rietveld analysis to identify their crystal structure, Scanning Electron Microscopy (SEM) to study morphology and size distribution, and Thermogravimetric Analysis (TGA) to study their thermal stability. Firstly, 2,5-dihydroxy terephthalic acid (H4dhtp) was studied as the organic linker and in particular with cobalt as the metal center to form the Co-MOF-74 structure. During the preparation of this MOF (through a series of 14 experiments) the ultrasound conditions, such as the amplitude ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/52336
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/52336
ND
52336
Εναλλακτικός τίτλος
Sonochemical synthesis of Metal Organic Frameworks (MOFs) for electrocatalytic applications
Συγγραφέας
Βαΐτσης, Χρήστος (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Χημικών Μηχανικών. Τομέας IV: Σύνθεση και Ανάπτυξη Βιομηχανικών Διαδικασιών (IV)
Εξεταστική επιτροπή
Αργυρούσης Χρήστος
Δέτση Αναστασία
Μπακόλας Αστέριος
Κόλλια Κωνσταντινα
Κορδάτος Κωνσταντίνος
Χαμηλάκης Στυλιανός
Καραντώνης Αντώνιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία ➨ Χημεία, γενικά
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Χημικού Μηχανικού ➨ Χημική μηχανική
Λέξεις-κλειδιά
Metal Organic Frameworks (MOFs); Ηχοχημεία; Ηλεκτροκατάλυση; Αναγωγή του CO2; Μπαταρίες Ψευδαργύρου-Αέρα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)