Το Ελληνικό Νηπιαγωγείο και οι ευρωπαϊκές παιδαγωγικές θεωρίες: 1830-1936

Περίληψη

Η παρούσα μελέτη εξετάζει την ιστορία του Ελληνικού Νηπιαγωγείου από το 1830-1936. Εξετάζεται η εξέλιξη του θεσμού και η εξέλιξη των ιδεών γύρω από την πρώτη παιδική ηλικία και την εκπαίδευσή της. Η έρευνα απλώνεται από το Ελληνικό κράτος, που ήταν σε πλήρη εξέλιξη, ως τις ελληνικές κοινότητες της Μ. Ασίας. Με την έρευνα δείχνουμε ότι κατά τον πρώτο αιώνα της ιστορίας το Ελληνικό Νηπιαγωγείο του είχε επηρεαστεί από τις ευρωπαϊκές ιδέες και τις ευρωπαϊκές παιδαγωγικές πρακτικές χάρη στην ύπαρξη συγκεκριμένων παραγόντων όπως οι Φιλεκπαιδευτικοί Σύλλογοι, η δράση των γυναικών, η εθνική ιδεολογία και η επίσημη πολιτική του ελληνικού κράτους.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This work examines the history of Greek kindergarten from 1830 to1936. We study the evolution of the institution and the evolution of ideas about youngchild and his education. Our research lies from Greece, who was in mutation, to theGreek communities of Asia Minor. We show that during the first century of itshistory, the nipiagogio was influenced from the European ideas and the practices,because of the presence of different factors: associations, women’s activity, nationalideology and the official politic of the Greek state.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Cette étude examine l’histoire de l’école maternelle de 1830 à 1836. Nous étudions l’évolution de l’institution du nipiagogio et l’évolution des idées autour du jeune enfant et son éducation. Notre recherche s’étend de l’État grec, qui était en pleine mutation, aux communautés grecques d’Asie Mineure. Nous montrons que pendant le premier siècle de son histoire le nipiagogio était influencé par les idées et les pratiques pédagogiques européennes, grâce à la présence des facteurs différentes : associations littéraires, activité des femmes, l’idéologie nationale et la politique officielle de l’État grec.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/51385
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/51385
ND
51385
Εναλλακτικός τίτλος
The Greek Kindergarten and the European pedagogical ideas: 1830-1936
L'école maternelle grecque et les theories pédagogiques européennes: 1830-1936
Συγγραφέας
Καγιαδάκη, Αθηνά του Ανδρέας
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Universite de Rouen. UFR des sciences de l’homme et de la société. Département des sciences de l’éducation. École doctorale «Savoirs, critique et expertise»
Εξεταστική επιτροπή
Houssaye Jean
Savoye Antoine
Ottavi Dominique
Stamelos Georgios
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Εκπαίδευση, άλλοι τομείς
Λέξεις-κλειδιά
Αγωγή προσχολικής ηλικίας εκπαίδευσης; Θεσμοί; Ιδέες; Ελλάδα; Οθωμανική Αυτοκρατορία; Κοινότητες; Σύλλογοι; Γυναίκες παιδαγωγοί
Χώρα
Γαλλία
Γλώσσα
Γαλλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.