Η επίδραση της άσκησης στη λειτουργικότητα του άνω άκρου, στην εκτέλεση των δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής (ΔΚΖ) και στην ποιότητα ζωής των ασθενών με συστηματικό ερυθηματώδη λύκο (ΣΕΛ)

Περίληψη

Σκοπός. Η διδακτορική διατριβή αποτελείται από 3 μέρη – δημοσιευμένες εργασίες. Στην 1η εργασία αξιολογήθηκαν η λειτουργικότητα και η εκτέλεση των ΔΚΖ των ασθενών με ΣΕΛ σε σύγκριση με υγιείς μάρτυρες, καθώς και πιθανές συσχετίσεις με δημογραφικά και σχετιζόμενα με τη νόσο χαρακτηριστικά. Η 2η εργασία ερευνά την επίδραση της άσκησης άνω άκρων στη λειτουργικότητα, στην εκτέλεση των Δραστηριοτήτων Καθημερινής Ζωής (ΔΚΖ) και στην ποιότητα ζωής των ασθενών με Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο (ΣΕΛ). Στην 3η εργασία εξετάστηκε η σχέση μεταξύ του ερωτηματολογίου SLICC - Frailty Index (SLICC-FI) και των μετρήσεων λειτουργικότητας, εκτέλεσης ΔΚΖ και ποιότητας ζωής των ασθενών με ΣΕΛ. Μέθοδοι. Στην 1η εργασία, η λειτουργικότητα (δύναμη λαβής, συλληπτική δύναμη, επιδεξιότητα) και η εκτέλεση ΔΚΖ αξιολογήθηκαν σε 240 ασθενείς με ΣΕΛ και 122 υγιείς μάρτυρες εξομοιωμένους ως προς την ηλικία και το φύλο. Πραγματοποιήθηκε ανάλυση παλινδρόμησης για την αξιολόγηση των καθοριστικών παραγόντων που οδηγούν στην ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Objective. The doctoral dissertation consists of 3 parts - published works. In the first study, hand function and ADL performance of patients with Systemic Lupus Erythematosus (SLE) were evaluated in comparison with healthy controls, as well as possible correlations with demographic and disease-related characteristics. The second study investigates the effect of upper limb exercise on hand function, activities of daily living (ADL) performance and quality of life of patients with SLE. In the third study, the relationship between SLICC-FI questionnaire and objective physical function measures, ADL performance, and quality of life in SLE, was examined.Methods. In the first study, hand function (grip strength, pinch strength, dexterity) and ADL performance were evaluated in 240 patients with SLE and 122 age- and gender-matched healthy controls. Regression analysis was performed to assess the determinants of hand dysfunction. In the second study a pilot randomized, 24-week follow-up, unmas ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 8/2022)
DOI
10.12681/eadd/51048
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/51048
ND
51048
Εναλλακτικός τίτλος
The impact of exercise on upper limb function, on the performance of activities of daily living, and quality of life of patients with systemic lupus erythematosus
Συγγραφέας
Κεραμιώτου, Κυριακή του Μιχαήλ
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Εξεταστική επιτροπή
Τεκτονίδου Μαρία
Σφηκάκης Πέτρος
Βασιλόπουλος Δημήτριος
Τεντολούρης Νικόλαος
Μακρυλάκης Κωνσταντίνος
Γεωργούδης Γεώργιος
Κατσιάνα Αικατερίνη
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας ➨ Επαγγέλματα υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος; Άσκηση; Λειτουργικότητα; Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής; Ποιότητα ζωής; Αρθραλγίες Άνω Άκρων; Ευπάθεια; SLICC-Δείκτης Ευπάθειας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.