Μελέτη της γενετικής παραλλακτικότητας σε πληθυσμούς καρυδιάς (Juglans regia L.) στις περιοχές Ηπείρου-Ελλάδας και Ολτένιας – Ρουμανίας

Περίληψη

Σκοπός της διδακτορικής διατριβής ήταν ο εντοπισμός, η μελέτη, η αξιολόγηση και η προώθηση των πολυτιμότερων γονότυπων καρυδιάς (Juglans regia L.) της Ηπείρου (Ελλάδα) και της Ολτένιας (Ρουμανία) σε ερευνητικά προγράμματα ή σε αγροκτήματα, καθώς και η μετάβαση και διατήρησή τους στη δενδροκομία. Οι κύριοι στόχοι της μελέτης ήταν: η καταγραφή των γεωγραφικών, περιβαλλοντικών και οικολογικών χαρακτηριστικών της Ηπείρου και της Ολτένιας , τον προσδιορισμό των γονότυπων και των πληθυσμών της καρυδιάς στις δύο περιοχές, την αξιολόγηση των ανιχνευόμενων γονότυπων καρυδιάς σχετικά με τα μορφολογικά, παραγωγικά και βιοχημικά χαρακτηριστικά τους, καθώς και τη συμπεριφορά τους σε συγκεκριμένους παράγοντες (θερμοκρασία, βροχόπτωση, υγρασία, έδαφος, ασθένειες, έντομα, κ.α.), τον προσδιορισμό της σχέσης ανάπτυξης και καρποφορίας με τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της περιοχής που βρίσκονται και την επιλογή των πολυτιμότερων γονότυπων. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε περιοχές της Ηπείρου και τη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of the doctoral dissertation was to identify study, evaluate the most valuable walnut (Juglans regia L.) genotypes of Epirus (Greece) and Oltenia (Romania) and promote them in research projects or on farms, and their transition and conservation in arboriculture collections. The main objectives of the study were: the recording of the geographical, environmental and ecological characteristics of Epirus and Oltenia, the identification of the walnut genotypes and populations in the two regions, the assessment of the detected walnut genotypes concerning their morphological, productive, and biochemical characteristics, as well as their behavior to specific factors (temperature, precipitation, humidity, soil, diseases, insects, etc.), the identification of the relationship between the development and fruiting with the environmental characteristics of the area that are found and the selection of the most valuable genotypes. The study was conducted in areas of Epirus and Oltenia. A ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/50963
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/50963
ND
50963
Εναλλακτικός τίτλος
Study of genetic variability in walnut populations from Epirus - Greece and Oltenia – Romania areas
Studiul variabilitatii genetice la populatiile de nuc din zonele Epirus-Grecia si Oltenia-Romania
Συγγραφέας
Τσαμπάς, Θεόδωρος (Πατρώνυμο: Χαρίλαος)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Universitatea din Craiova
Εξεταστική επιτροπή
Botu Mihai
Soare Marin
Iordachescu Olimpia
Hoza Dorel
Cosmulescu Sina
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΓεωπονία, Δασολογία και Αλιεία ➨ Αγρονομία και Επιστήμη φυτικής παραγωγής
Λέξεις-κλειδιά
Γενετική παραλλακτικότητα καρυδιάς; Γονότυποι καρυδιάς; Διατήρηση της βιοποικιλότητας; Συγκριτική μελέτη; Αξιολόγηση
Χώρα
Ρουμανία
Γλώσσα
Ρουμανικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)