Νέα καταλυτικά και φωτοκαταλυτικά υλικά για αποδόμηση ρύπων στο υδάτινο περιβάλλον

Περίληψη

Λόγω της αλόγιστης κατανάλωσης φαρμάκων, η οποία οδηγεί στην ρύπανση του υδάτινου οικοσυστήματος, και της αναποτελεσματικότητας των υπαρχουσών συμβατικών μεθόδων επεξεργασίας λυμάτων, η ανάγκη για προστασία του περιβάλλοντος καθίσταται επιτακτική. Αν και οι συγκεντρώσεις των μικρορύπων είναι ιδιαίτερα μικρές, της τάξης των ng/L - μg/L, η συσσώρευση αυτών και η εισχώρηση τους στο περιβάλλον είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο και τα ζώα.Για αυτό τον λόγο, κρίνεται απαραίτητη η περαιτέρω επεξεργασία τους για την απομάκρυνση των παραπάνω συνθετικών οργανικών ουσιών από τις δευτεροβάθμιες εκροές των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής διάθεση των αποβλήτων στο περιβάλλον απαλλαγμένων από ίχνη τοξικών μικρορύπων. Η πολυπλοκότητα στη σύσταση των αποβλήτων οδηγεί στην επιλογή διαφορετικών μεθόδων αντιμετώπισης για κάθε ρύπο χωριστά, που να εφαρμόζονται εξατομικευμένα ή σε συνδυασμό με άλλες διεργασίες ώστε να αντιμετωπίζει ταυτόχρονα πολλαπλά μέτωπα, όπως μείωση τ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Due to the reckless consumption of medicines, which leads to the pollution of the aquatic ecosystem, and the inefficiency of the existing conventional wastewater treatment methods, the need for environmental protection becomes imperative. Although the concentrations of micro-pollutants are very small, of the order of ng / L - μg / L, their accumulation and their penetration into the environment is dangerous for humans and animals.For this reason, it is considered necessary to further treat them to remove the above synthetic organic substances from the secondary effluents of wastewater treatment plants, in order to ensure the safe disposal of waste in the environment free of traces of toxic micro-pollutants. The complexity of waste generation leads to the choice of different treatment methods for each pollutant separately, applied individually or in combination with other processes to simultaneously deal with multiple fronts, such as reduction of organic load and toxicity, disinfection ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 9/2022)
DOI
10.12681/eadd/50062
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/50062
ND
50062
Εναλλακτικός τίτλος
New catalytic and photocatalytic materials for the degradation of micropollutants in the aquatic environment
Συγγραφέας
Γκρίλλα, Ελένη του Ζώης
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Μαντζαβίνος Διονύσιος
Βαγενάς Δημήτριος
Κονταρίδης Δημήτριος
Κατσαούνης Αλέξανδρος
Φροντιστής Ζαχαρίας
Βενιέρη Δανάη
Παπαδάκη Μαρία
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΠεριβαλλοντική Μηχανική ➨ Διαχείριση και Διάθεση αποβλήτων
Λέξεις-κλειδιά
Φάρμακα; Προηγμένες Διεργασίες Οξείδωσης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.