Η αστική ευθύνη των πυλωρών (“gatekeepers”) της κεφαλαιαγοράς έναντι των επενδυτών

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή πραγματεύεται το ζήτημα της αστικής ευθύνης των πυλωρών της κεφαλαιαγοράς έναντι των επενδυτών. Η μελέτη περιλαμβάνει εισαγωγικό μέρος, στο οποίο περιγράφεται το γενικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς και αναπτύσσεται η μεθοδολογία της διατριβής. Ακολουθούν πέντε κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο έχει ως αντικείμενο τον προσδιορισμό της έννοιας και των χαρακτηριστικών του πυλωρού. Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζονται συγκριτικά οι νομικές βάσεις της αστικής ευθύνης των πυλωρών. Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται το καθήκον επιμέλειας. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύονται ουσιαστικά και δικονομικά ζητήματα της ευθύνης των πυλωρών έναντι των επενδυτών, ενώ στο πέμπτο κεφάλαιο εξετάζεται η αλληλεξάρτηση και η αλληλεπίδραση μεταξύ περισσότερων πυλωρών. Η διατριβή ολοκληρώνεται με τη διατύπωση των τελικών παρατηρήσεων.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present doctoral dissertation addresses the issue of the civil liability of capital market’s gatekeepers towards investors. The study includes an introductory part, in which the general frame of capital market is described and the dissertation’s methodology is developed. It is divided into five chapters. The first chapter deals with the definition of gatekeeper’s concept and characteristics. In the second chapter takes place a comparison between the legal bases of gatekeepers’ civil liability. In the third chapter the duty of care is described. In the fourth chapter substantive and procedural issues regarding gatekeepers’ liability are analysed, while in the fifth chapter the interdependence and the interaction between more gatekeepers are addressed. The dissertation concludes with the final remarks.
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2023)
DOI
10.12681/eadd/49525
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/49525
ND
49525
Εναλλακτικός τίτλος
The civil liability of capital market’s gatekeepers towards investors
Συγγραφέας
Λερίου, Ευάγγελος-Ευστάθιος του Ιωάννης
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Νομικής. Τομέας Β' Ιδιωτικού Δικαίου
Εξεταστική επιτροπή
Μιχαλόπουλος Γεώργιος
Ρόκας Νικόλαος
Αθανασίου Γαρυφαλιά
Σωτηρόπουλος Γεώργιος
Μικρουλέα Αλεξάνδρα
Μαστρομανώλης Εμμανουήλ
Βερβεσός Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΝομική Επιστήμη ➨ Δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά
ΠΥΛΩΡΟΙ; Αστική ευθύνη έναντι τρίτων; Κεφαλαιαγορά; Δικηγόροι; Ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές; Οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας; Ανάδοχοι; Χρηματοοικονομικοί αναλυτές; Καθαρώς οικονομική ζημία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.