Προαγωγή υγείας και συμμετοχή σε προγράμματα άσκησης: σύγκριση μεταξύ εργασιακών ομάδων και στρατηγικές βελτίωσης συμπεριφοράς που σχετίζονται με την υγεία

Περίληψη

Oι βασικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας των ατόμων είναι ο τρόπος ζωής τους, δηλαδή η διατροφή, η φυσική δραστηριότητα καθώς και το περιβάλλον που ζουν και εργάζονται. Το είδος αλλά και οι συνθήκες εργασίας μπορούν να επιφέρουν αρνητικές επιδράσεις στην υγεία των εργαζομένων, γεγονός που συντελεί σε μειωμένη αποδοτικότητα και εργασιακή αποχή. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να καταγράψει συμπεριφορές εργαζομένων που διάγουν καθιστική εργασία. Επίσης στόχος ήταν να ανακαλύψει κατά πόσο σχετίζεται το εργασιακό στρες, η επαγγελματική ικανοποίηση και η επαγγελματική εξουθένωση με την εργασιακή αποχή, τη φυσική κατάσταση, τη σωματική σύσταση και τις συμπεριφορές που σχετίζονται με την υγεία. Για τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε περιγραφική στατιστική, t-test, one-way ANOVA, MANOVA, post hoc test, μέθοδος PCA- ανάλυση κύριων συνιστωσών και η εφαρμογή μοντέλου δομικών εξισώσεων. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως το φύλο, η ηλικία, η σωματική σύσταση, ο τομέας και η θ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Τhe main factors that affect the health of individuals are their lifestyle, nutrition, physical activity and the environment in which they live and work. The type and working conditions can have a negative effect on the health of employees, which contributes to reduced productivity and absenteeism. The purpose of this study was to record the behaviors of employees who are sedentary. It also aimed to find out whether job stress, job satisfaction and burnout were related to absenteeism, fitness, physical fitness and health-related behaviors. For statistical analysis, descriptive statistics, t-test, one-way ANOVA, MANOVA, post hoc test, PCA method - analysis of main components and the application of structural equation model were used. The results showed that gender, age, body composition, sector and job title, as well as the level of education significantly affect the factors of work stress, job satisfaction and burnout. In addition, work stress negatively affects productivity, while job ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48979
ND
48979
Εναλλακτικός τίτλος
Health promotion and participation in exercise programs: comparison between work groups and health-related behavioral improvement strategies
Συγγραφέας
Σπανός, Κωνσταντίνος του Βασίλειος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Σχολή Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής. Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Εξεταστική επιτροπή
Στρίγκας Αθανάσιος
Τραυλός Αντώνιος
Κυπραίος Γεώργιος
Αντωνοπούλου Παναγιώτα
Χατζηγιάννη Ευθαλία
Αυγερινού Βασιλική
Γδοντέλη Κρινάνθη
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας ➨ Επιστήμη άθλησης
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας ➨ Δημόσια/περιβαλλοντική υγεία και Υγεία της εργασίας
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΨυχολογία και Γνωσιακή Επιστήμη ➨ Εφαρμοσμένη ψυχολογία
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις ➨ Οργανωσιακή συμπεριφορά και Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
Λέξεις-κλειδιά
Προαγωγή υγείας; Άσκηση; Εργασιακό άγχος; Επαγγελματική εξουθένωση; Αποδοτικότητα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
1, xviii, 202 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)