Αποτίμηση επενδυτικών στρατηγικών στο πλαίσιο των διεθνών χρηματαγορών: τρία δοκίμια βασισμένα στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων

Περίληψη

Η παρούσα Διατριβή αποτελείται από 4 κεφάλαια, καθένα από τα οποία μελετά τις επενδυτικές στρατηγικές καλύπτοντας την Ευρωπαϊκή (Γερμανική) και την Αμερικάνικη αγορά, καταλήγοντας με σχολαστική διερεύνηση και ανάλυση στην Κινέζικη αγορά. Επίσης, παρουσιάζω τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις των επενδυτικών στρατηγικών που συμβάλλουν στην αντίληψη και την κατανόηση των επενδυτικών δραστηριοτήτων. Το Κεφάλαιο 1 αποτελεί μια εκτεταμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση βασισμένη στις επενδυτικές στρατηγικές, εστιάζοντας κυρίως στο ίδιο το momentum και στις εκφάνσεις του. Το Momentum αποτελεί μια από τις κοινώς αποδεκτές κατηγορίες επενδύσεων μεταξύ όλων των επενδυτικών στρατηγικών έχοντας λάβει υπόψη επενδυτές και ακαδημαϊκούς. Στο Κεφάλαιο 1 παρουσιάζω τη δυναμική και τη σημαντικότητα του momentum για τους επενδυτές, τη διαφορά του με το cross-sectional momentum, τις επιδράσεις υστέρησης, την κερδοφορία και την απόδοση του χαρτοφυλακίου στις στρατηγικές momentum. Επίσης, αναλύω τις χρονολογικές σει ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This dissertation consists of four chapters, each one of which studies investment strategies, covering the European (Germany) and the US market, and ends with documenting a careful and detailed analysis on the Chinese market. Also, I present three different approaches to investment strategies that contribute to the perception and understanding of investment activities. Chapter 1 is an extensive literature review analysis on investment strategies, focusing mainly on momentum and its versions. Momentum is one of the most commonly accepted investment class among investors and academics across all investment strategies. In Chapter 1, I introduce the power and importance of momentum for investors, its difference with cross-sectional momentum, the lead-lag effects, the profitability and portfolio performance in momentum strategies. Also, I analyze the risk adjusted time series momentum and finally, there is a discussion about the power of momentum as one profitable investment strategy. Chapt ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/48961
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48961
ND
48961
Εναλλακτικός τίτλος
Evaluating investment strategies among the international financial markets: three essays on investment decisions
Συγγραφέας
Μαμάης, Κωνσταντίνος του Νικόλαος
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Εξεταστική επιτροπή
Βλάμης Πρόδρομος
Τσιριτάκης Εμμανουήλ
Θωμάκος Δημήτριος
Ψυλλάκη Μαρία
Μυλωνάς Νικόλαος
Αγγελίδης Τιμόθεος
Παπαναστασόπουλος Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις ➨ Χρηματοοικονομικά
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις ➨ Οικονομετρία
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις ➨ Οικονομικά
Λέξεις-κλειδιά
Δείκτης οικονομικής ευαισθησίας; Χρηματοοικονομική κρίση; Απόδοση Γερμανικής χρηματαγοράς; Χαρτοφυλάκια τάσης (μομέντουμ); Τιμολόγηση περιουσιακών στοιχείων; Αποδοτικότητα αγορών; Κλαδική ανάλυση; Απόδοση Αμερικάνικης χρηματαγοράς; Παγκόσμιες χρηματοοικονομικές αποδόσεις; Απόδοση Κινέζικης χρηματαγοράς; Μεταβολές των β χαρτοφυλακίων; Ανάλυση οικονομικών υποπερίοδων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
xx, 120, πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)