Αγωγή του πολίτη και δημοκρατία: ικανότητες κοινωνικής αλληλεπίδρασης εφήβων μαθητών: μία δια-πολιτισμική μελέτη μέσω του κοινωνικού θεάτρου στο Μεξικό και την Ελλάδα

Περίληψη

Η διδακτορική διατριβή προέκυψε μέσα από τα ερευνητικά ερωτήματα και την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Εξετάστηκαν οι θεωρητικές παράμετροι, οι προηγούμενες έρευνες και οι καθιερωμένες τεχνικές κοινωνικού θεάτρου και εκπαιδευτικού δράματος. Λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα αυτής της μελέτης, καταρτίστηκε ένα πρόγραμμα θεατροπαιδαγωγικής παρέμβασης με στόχο την κινητοποίηση του πολιτικού δυναμικού των εφήβων μαθητών. Κατόπιν σχεδιάστηκε μία πιλοτική εφαρμογή που έλαβε χώρα στην πόλη Aguascalientes. Από την ανατροφοδότηση της πιλοτικής εφαρμογής της παρέμβασης μορφοποιήθηκε η καθαυτό έρευνα πεδίου της διδακτορικής διατριβής στις πόλεις Aguascalientes και Θεσσαλονίκη. Το τελικό κείμενο αποτελείται από την εισαγωγή, έξι κεφάλαια όπου αναπτύσσεται η διατριβή, τη βιβλιογραφία και το παράρτημα. Η διατριβή ξεκινά με μία εκτενή εισαγωγή που έχει ως στόχο να εισάγει τον αναγνώστη στον προβληματισμό επί του θέματος. Για τον σκοπό αυτό παρουσιάζεται σε αδρές γραμμές η σύγχρονη έννοια της δημοκρατ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The doctoral thesis arose through research questions and literature review. Theoretical parameters, previous research, and established techniques of social theater and educational drama were examined. Taking into account the conclusions of this literature study, a theatrical pedagogical intervention program was developed with the objective of mobilizing the political potential of adolescent students. Then a pilot research was designed in the city of Aguascalientes. From the feedback of the intervention, the field research of the doctoral dissertation was formulated in the cities of Aguascalientes and Thessalonica. The final text consists of the introduction, six chapters where the dissertation is developed, the bibliography and the index. The dissertation begins with an extended introduction with the purpose of introducing the reader to the problem studied in the field. For this reason, the modern meaning of democracy and the formation of citizenship is presented within this section. T ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

La tesis doctoral surgió a través de preguntas de investigación y la revisión de la literatura. Se examinaron los parámetros teóricos, las investigaciones previas y las técnicas establecidas de teatro social y drama educativo. Teniendo en cuenta las conclusiones de este estudio, se desarrolló un programa de intervención pedagógica teatral con el objetivo de movilizar el potencial político de los estudiantes adolescentes. Luego se diseñó una aplicación piloto en la ciudad de Aguascalientes. A partir de la retroalimentación de la implementación de la intervención, se formuló la investigación de campo de la disertación doctoral en las ciudades de Aguascalientes y Tesalónica. El texto final consiste de la introducción, seis capítulos donde se desarrolla la disertación, la bibliografía y el anexo. La disertación empieza con una introducción extendida con el propósito presentar al lector a la problemática. Luego, se estudia el plan de estudios y el proyecto se vincúla dentro del contexto esc ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 2/2024)
DOI
10.12681/eadd/48934
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48934
ND
48934
Εναλλακτικός τίτλος
Citizenship and democracy: social interaction abilities of adolescent students: a transcultural study through social theatre in México and in Greece
Ciudadanía y democracia: habilidades de interacción social en estudiantes adolescentes: un estudio transcultural en México y Grecia a través del teatro social
Συγγραφέας
Μόσχου, Χριστιάνα του Παναγιώτης
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Καλών Τεχνών. Τμήμα Θεάτρου
Εξεταστική επιτροπή
Ριτσάτου Κωνσταντίνα
Anaya-Rodriguez Roberto
Λενακάκης Αντώνιος
Romo Martinez Jose Matias
Φανουράκη Κλειώ
Fediuk Walczewska Elzbieta Danuta
Navarro Martinez Sergio Ivan
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΤέχνες (Τέχνες, Ιστορία της Τέχνης, Ερμηνευτικές Τέχνες, Μουσική) ➨ Θέατρο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Εκπαίδευση και Έρευνα της εκπαίδευσης
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΨυχολογία και Γνωσιακή Επιστήμη ➨ Κοινωνική ψυχολογία
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΠολιτικές Επιστήμες ➨ Πολιτική επιστήμη
Λέξεις-κλειδιά
Δημοκρατία; Αγωγή του πολίτη; Κοινωνική αλληλεπίδραση; Εφαρμοσμένο / κοινωνικό θέατρο; Μεξικό; Δευτεροβάθμια εκπαίδευση; Παρέμβαση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
365 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.