Το ποιητικό έργο του Γερμανού Α', Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως του Ομολογητή (+/-650-740): μελέτη φιλολογική

Περίληψη

Σκοπὸς τῆς παρούσας διατριβῆς εἶναι ἡ κατὰ τὸ δυνατὸν ἀκριβέστερη καὶ πληρέστερη καταγραφὴ ὅλων τῶν ὑμνογραφικῶν συνθέσεων τοῦ Γερμανοῦ Α΄, ἐκδεδομένων καὶ ἀνεκδότων, καθὼς καὶ ἡ διεξοδικὴ μορφολογική, γλωσσική, συντακτική, ὑφολογική, μετρική καὶ ἐννοιολογικὴ προσέγγιση αὐτῶν. Ἡ διατριβὴ διαρθρώνεται σὲ δύο μέρη. Στὸ Πρῶτο Μέρος παρουσιάζεται ἱστορικὰ ἡ προσωπικότητα τοῦ ποιητῆ καὶ τὸ σύνολο τῆς συγγραφικῆς παραγωγῆς του, μὲ ἔμφαση στὸ ποιητικό του ἔργο. Στὸ Δεύτερο Μέρος ἐκδίδονται ὅλα τὰ ἐντοπισθέντα σὲ χειρόγραφους κώδικες ἀνέκδοτα ποιητικὰ ἔργα τοῦ Γερμανοῦ Α΄, ἤτοι 25 κανόνες καὶ 2 στιχηρά. Ὁ Γερμανὸς ὑπῆρξε πολυγραφότατος ὑμνογράφος, ἀλλὰ καὶ σπουδαῖος μελῳδός. Συνέθεσε 20 εἱρμούς, 53 ᾀσματικοὺς κανόνες, 56 στιχηρὰ ἰδιόμελα, 10 στιχηρὰ προσόμοια καὶ 1 ἐπίγραμμα. Τὰ ποιήματα τοῦ Γερμανοῦ Α΄ εἶναι συντεθειμένα τόσο γιὰ τὶς μεγάλες δεσποτικὲς καὶ θεομητορικὲς ἑορτές, ὅσο καὶ γιὰ τὶς ἑορτὲς ἁγίων. Θέματα ποὺ γίνονται ἀντικείμενο πραγμάτευσης τῶν κανόνων τοῦ ποιητῆ ἀποτέλεσαν οἱ βασικ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of my doctoral thesis is a detailed study of all hymnographic works of Germanos Ι, edited and unedited, as well as the thorough morphological, linguistic, syntactic, stylistic, metric and conceptual approach of them. The study consists of two parts. The First Part presents historically the personality of Germanos I and his whole literary production with emphasis on his poetic works. In the Second Part are edited 25 kanons and 2 stichera og Germanos I. The corpus of hymns associated with name of Germanos I includes 20 heirmos, 53 kanons, 56 stichera idiomela, 10 stichera prosomoia and 1 epigram. The poems of Germanos I are composed both for Christological and Mariological feasts, as well as for the feasts of Saints. Τhe subjects of the poet's kanons are: the basic truths of the Christological and Mariological doctrine, the holiness of Virgin Mary and Her pivotal role in Christ’s Incarnation, the worship of the sacred images and relics, the horrible tortures of the Martyrs an ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/48816
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48816
ND
48816
Εναλλακτικός τίτλος
The poetical works of Germanos I Patriarch of Constantinople the Confessor (+/-650-740 μ.Χ.): a literary study
Συγγραφέας
Σούρμπα, Μαρία του Ιωάννης
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλολογίας. Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας
Εξεταστική επιτροπή
Καλαμάκης Διονύσιος
Παναγιώτου Αντώνιος
Παΐδας Κωνσταντίνος
Φίλιας Γεώργιος
Αντωνοπούλου Θεοδώρα
Παπαγιάννης Γρηγόριος
Στρατηγόπουλος Δημοσθένης
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΓλώσσα και Λογοτεχνία ➨ Ποίηση
Λέξεις-κλειδιά
Γερμανός Α΄Κωνσταντινουπόλεως; Εικονομαχία; Υμνογραφία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
2 τ. (431, 292 σ.), εικ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)