Ποιότητα ζωής και κόστος αποκατάστασης ασθενών μετά από ακρωτηριασμό άκρου

Περίληψη

Εισαγωγή: Ο ακρωτηριασμός ενός άκρου αποτελεί σημαντική μη αναστρέψιμη απώλεια και οδηγεί σε πολλές αλλαγές στη ζωή του ατόμου. Ανεξαρτήτως αιτιολογίας, οι ασθενείς βιώνουν αλλαγές στο κέντρο βαρύτητάς τους, στην κινητικότητα αλλά και στην ικανότητα εκτέλεσης των δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής και της αυτοεξυπηρέτησης τους. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να εκτιμηθεί η μεταβολή της Ποιότητας Ζωής (ΠΖ) και του κόστους διαβίωσης των ασθενών με ακρωτηριασμό άκρων μετά την έξοδό τους από το νοσοκομείο. Μελετήθηκε πώς μεταβάλλεται η ΠΖ των ασθενών αυτών κατά τη διάρκεια 2 ετών μετά την έξοδο από το νοσοκομείο και πως αυτή η μεταβολή επηρεάζει τη διαμόρφωση του κόστους αποκατάστασης. Υλικό-Μέθοδος: Η αξιολόγηση της κατάστασης υγείας των ασθενών έγινε με το ερωτηματολόγιο Short Form 36 (SF-36), το οποίο αποτελεί ένα γενικό και αξιόπιστο εργαλείο μέτρησης της ΠΖ. Οι ασθενείς κλήθηκαν να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο SF-36 σε 6, 12 ,18 και 24 μήνες μετά την έξοδό τους από το νοσο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Introduction: Limb amputation is a significant irreversible loss and leads to many changes in a person's life. Regardless of the etiology, patients experience changes in their center of gravity, mobility and ability to perform activities of daily living and self-care. Aim: The aim of this study was to assess the changes in Quality of Life (QoL) and the rehabilitation cost of patients with limb amputation, after discharge from the hospital. It studied how the QoL of these patients during 2 years after discharge from the hospital changed, and how this change affects the configuration of the rehabilitation costs. Methods: To evaluate the health status of patients with limb amputation, the Short Form 36 (SF-36) questionnaire was used, which is a general and reliable tool for measuring QoL. Patients or their caregivers were asked to respond to the questionnaire SF-36 at 6, 12, 18 and 24 months after leaving the hospital. In order to evaluate the rehabilitation cost at each measurement, vari ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 7/2022)
DOI
10.12681/eadd/48758
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48758
ND
48758
Εναλλακτικός τίτλος
Health-related quality of life and rehabilitation costs of patients with limb amputation
Συγγραφέας
Στούκα, Χρυσούλα του Κωνσταντίνος
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Νοσηλευτικής. Τομέας Χειρουργικός Νοσηλευτικός
Εξεταστική επιτροπή
Φιλντίσης Γεώργιος
Κωνσταντίνου Ευάγγελος
Κατσούλας Θεόδωρος
Τσουμάκας Κωνσταντίνος
Κακλαμάνος Ιωάννης
Μαριόλης Θεόδωρος
Βλάμης Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας ➨ Νοσηλευτική
Λέξεις-κλειδιά
Ακρωτηριασμός; Άκρο; Εισόδημα; Κόστος αποκατάστασης; Ποιότητα ζωής
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
136 σ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.